Blog: Europa, vergeet groengas niet op de weg naar zero emissie

Er is niet slechts één ‘silver bullet’ brandstof oplossing voor de transitie naar schoon transport

12-07-2018

Verduurzaming van het transport door inzet van schonere en zero emissie brandstoffen is bittere noodzaak. Wegtransport is verantwoordelijk voor meer dan een vijfde van de CO2-uitstoot in Europa en is de voornaamste oorzaak van verontreiniging in onze steden. Zoals Maroš Šefčovič, vice-president van de Europese Commissie tijdens een recente toespraak in Parijs aangaf: “Het gevolg is dat miljoenen mensen in de wereld ziek worden en vroegtijdig overlijden. We kunnen niet langer toekijken zonder iets te doen,” zo stelde hij. Ik ben het hierover roerend eens met Šefčovič. Onze visies over hoe 100% schoon transport gerealiseerd kan worden verschillen echter enigszins van elkaar. In deze blog leg ik uit waarom.

Green Growth Group: Beperk opwarming van de aarde in 2050 tot 1,5°C

Šefčovič deed zijn uitspraken over duurzaamheid en de rol van wegtransport tijdens de viering van het twintigjarig bestaan van de European Metropolitan Transport Authorities (EMTA). Naast een terugblik op het verloop van de energie transitie over de afgelopen twee decennia, gaf hij ook een vooruitblik op de flinke kluif die Europa nog te wachten staat.

De duurzame ambities van Europa zijn gelukkig net zo groot als de opgave. Overheden, bedrijfsleven en burgers – vanuit elke hoek zijn steeds vaker geluiden waarneembaar die de energietransitie aanmoedigen. Zo roepen veertien EU landen de Europese Commissie op tot meer verstrekkende actie tegen klimaatverandering. Deze ‘Green Growth Group’ daagt Europa namelijk uit om tijdens de eerstvolgende VN-klimaattop, de COP 24, met een ambitieuze aanpassing van hun huidige klimaatvoorstel te komen: De nieuwe strategie moet zowel een plan van aanpak bevatten om te komen tot zero emissie in 2050, als een plan om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C.

De potentie van CNG en groengas als schonere brandstoffen

De strijdvaardigheid van de Green Growth Group is een voorwaarde voor succes. Er is echter meer nodig wat mij betreft. Onze CO2-uitstoot moet naar beneden. We moeten sneller richting zero emissie. Hiervoor zijn een groot aantal maatregelen denkbaar én nodig. We hebben eenvoudigweg niet de luxe om ons op een bepaalde aternatieve brandstof te richten, en anderen te links te laten liggen. En toch is dit wat er gebeurt.

CNG, een effectieve transitiebrandstof

Zo wordt CNG oftewel Compress Natural Gas regelmatig over het hoofd gezien. Of, zoals Anton Pelka van SEAT recentelijk zei: CNG wordt nog altijd als stiefkind (‘stiefmütterlich’) behandeld. De reden waarom Pelka onlangs aankondigde dat zijn bedrijf fors gaat investeren in CNG-technologie voor de Volkswagen Groep wordt duidelijk door een recent artikel van Global Fleet. Hierin worden maar liefst tien voordelen van CNG opgesomd, waaronder minder uitstoot van CO2, NOx, en fijnstof, kosten-efficiency, en veiligheid.

Groengas is 100% duurzaam en hernieuwbaar

Er is nog een alternatieve brandstof die in mijn optiek onterecht hetzelfde lot treft: groengas (ook wel biomethaan genoemd). Dat blijkt bijvoorbeeld uit de toespraak van Šefčovič tijdens EMTA in Parijs. Hij maakt hierin duidelijk dat hij zijn visie voor de toekomst van duurzame mobiliteit en transport primair richt op elektrisch rijden.

Dit is wat mij betreft een gemiste kans voor Europa, voor de luchtkwaliteit in onze steden, en ons klimaat. Er zijn namelijk transport markten waar elektriciteit nog niet haalbaar is, financieel danwel operationeel. Groengas is binnen die markten een uitstekend schoon en duurzaam alternatief. Zo geeft groengas meer dan 70% minder CO2-uitstoot dan diesel, en kan een overheid met het gebruik van groengas vanaf 2025 jaarlijks 2 miljard dieselkilometers vermijden. Dat komt neer op een besparing van 400 ton NOx en 0,4 Mton CO2-uitstoot.

Er is niet slechts één ‘silver bullet’ zero EMISSIE brandstof oplossing

De energie transitie in Europa vergt een veelvoud aan oplossingen. Er is niet slechts één ‘silver bullet’ schone brandstof. Voor iedere markt en ieder voertuig zal de route naar zero emissie er anders uitzien, afhankelijk van beschikbaarheid, betaalbaarheid, en benodigd bereik.

Daarom bieden wij als PitPoint clean fuels een portfolio van schone brandstoffen aan, met daarin in LNG, CNG, groengas, electricitieit en waterstof. Alternatieve brandstoffen die bedrijven en overheden in staat stellen om vandaag al afscheid te nemen van diesel, en daarmee de uitstoot van schadelijke stoffen veroorzaakt door transport te beperken.

Als het om de snelste weg naar zero emissie gaat houden wij alle opties open. Hopelijk zullen onze Europese leiders hezelfde doen.

Erik Kemink
CEO PitPoint clean fuels