Blog: Nieuwe CO2-normen schudden de markt door elkaar

Door Geert Degroote, Managing Director PitPoint België

9-07-2018

Zorgt de invoering van de nieuwe Europese testprocedure om brandstofverbruik en CO2-uitstoot te meten straks voor een hogere autobelasting? Wie de aankoop of leasing van een nieuwe wagen overweegt, kan maar beter rekening houden met een aantal veranderingen tengevolge de nieuwe CO2-normen.

Eén van de gevolgen van het Dieselgate emissieschandaal in 2015, is de nieuwe testprocedure die autoconstructeurs opgelegd krijgen voor het meten van verbruik en CO2-uitstoot. Die strengere WLTP- (Worldwide Harmonized Light-duty Vehicles Test Procedure) en RDE-normen (Real Driving Emissions), vervangen vanaf dit najaar de oude NEDC-norm. Tijdens de overgangsperiode, die loopt tot 2020, mogen constructeurs de standaarden naast elkaar gebruiken.

WAT VERANDEREN DE NIEUWE CO2-NORMEN VOOR PROFESSIONELE EN PRIVÉ-GEBRUIKERS?

Voor professionele gebruikers en leasingmaatschappijen, maar ook voor particulieren, brengen de nieuwe normen voor CO2-uitstoot een aantal grote veranderingen met zich mee.

Zo zijn de WLTP- en de RDE-testcycli een stuk realistischer:

  • De CO2-waarden liggen gemiddeld 5 tot 20 g/km hoger dan bij de NECD-norm
  • De tests voor de RDE-norm worden niet langer in een lab uitgevoerd
  • De impact van opties op uitstoot en verbruik worden gemeten

Bovengenoemde zaken zullen naast hogere uitstootwaarden ook tot een hoger effectief verbruik leiden, terwijl elektrische auto’s een kleinere actieradius laten optekenen.

Voor alle wagens is de CO2-uitstoot bepalend voor de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting. Een hogere uitstoot zorgt dus voor een hogere belasting. Voor bedrijfswagens is de uitstoot van een voertuig de basis voor de fiscale aftrekbaarheid voor de werkgever, en de VAA (Voordeel Alle Aard) voor de werknemer. Door de hogere CO2-uitstoot worden heel wat populaire leasewagens een stuk duurder, en vallen ze mogelijk ook buiten de car policy voor bedrijven met een CO2-limiet.

Daarom raad ik vlootbeheerders met een een reeds fiscaal geoptimaliseerd wagenpark in actie te schieten. Als u even aan het rekenen gaat, komt u hopelijk uit op een andere invulling van uw car policy, waarbij aandacht wordt geschonken aan alternatieve brandstoffen.

DE JUISTE WAGEN KIEZEN BINNEN DE NIEUWE CO2-NORM

Nu u op de hoogte bent van de nieuwe CO2-normen, ben ik ervan overtuigd dat uw volgende wagen meer dan waarschijnlijk geen diesel wordt. Door de komst van de nieuwe uitstootnormen geldt er nu voor een aantal modellen al een leveringsstop, terwijl fabrikanten hun voertuigen aanpassen.

Bereken de CO2-uitstoot van uw wagenpark

Contacteer ons vandaag nog voor uw gratis haalbaarheidsstudie en schakel met behulp van PitPoint over op naar een wagenpark op schone energie. Wij berekenen de CO2-uitstoot van uw huidige vloot en bekijken de haalbaarheid voor de omschakeling naar een wagenpark op alternatieve brandstoffen.

STIJGENDE CATALOGUSPRIJZEN VOOR DIESELWAGENS

Met de invoer van de nieuwe normen rond CO2-uitstoot, stijgen de catalogusprijzen van dieselwagens:

  • Constructeurs voegen extra CO2-verlagende opties toe aan hun voertuigen, terwijl de restwaardes dalen
  • Benzinewagens, die meer CO2 uitstoten dan een dieselwagen, worden fiscaal minder interessant

Elektrische wagens zijn vandaag een waardig alternatief voor de traditionele verbrandingsmotoren. Veel bedrijven laten zich nog afschrikken door de aankoopprijs, het eerder beperkte aanbod en de actieradius. Het uitstelgedrag dat daaruit voortkomt, leidt nog te vaak tot de aankoop van een dieselauto. De nieuwe uitstootnormen straffen een dergelijke reactie nu af.

CNG WORDT MET NIEUWE CO2-NORMEN NOG INTERESSANTER

Er is vandaag een prima oplossing op de markt die zowel fiscaal als ecologisch een passend antwoord biedt. Met een wagen op aardgas (CNG) kan u perfect anticiperen op de toekomst en nu al groener rijden.

Zo zorgt CNG voor:

  • Lagere CO2-uitstoot
  • Amper fijn stof
  • Minder stikstofoxides
  • Tot 50 % minder lawaai
  • Lagere brandstofkost

Daardoor kom je met een CNG-wagen in een fiscaal gunstige categorie terecht. Zo betaal je in Vlaanderen tot minstens 2020 helemaal geen BIV en jaarlijkse verkeersbelasting*.

Bovendien is een auto op CNG niet duurder in aankoop dan een vergelijkbaar model met benzine- of dieselmotor, en maakt het groeiende netwerk van CNG-stations in heel Europa het rijden op aardgas perfect haalbaar. Wanneer we hernieuwbaar biomethaan aan het aanbod toevoegen wordt de ecologische voetafdruk van CNG-voertuigen nog een heel stuk kleiner. Daarnaast zijn er vandaag al heel wat modellen beschikbaar op de automarkt. Bekijk onze showroom en ontdek het actuele aanbod.

Kortom, de invoering van de nieuwe CO2-norm maakt CNG nog interessanter dan het al was. Ik hoop dat ook snel terug te zien in de keuzes van privé- en professionele klanten.

PitPoint heeft de ambitie om tegen 2030 schoon vervoer mogelijk te maken voor iedereen. Dit willen we realiseren door de best mogelijke infrastructuur voor schone brandstoffen te ontwerpen, te bouwen, te exploiteren en te onderhouden. Driven by nature, human nature.

Geert Degroote – Managing Director PitPoint België

* Niet geldig voor wagens via operationele leasing