Groengas/CNG

Het gas is groener bij PitPoint

Aardgas (CNG) is momenteel de goedkoopste én schoonste fossiele brandstof op de markt.

Nog groener is de duurzame en biologische opvolger van aardgas: biomethaan. Met deze brandstof rijdt u bijna CO2-neutraal. Biomethaan wordt gemaakt uit biogas – ontstaan uit vergisting van groen- en snoeiafval, rioolslib en mest. PitPoint produceert bovendien zelf biomethaan. Dat zorgt voor minder vervoerskosten, extra werkgelegenheid en een boost voor de economie. Kortom: een win-winsituatie!

Ontdek alle troeven van CNG

LNG

DE SCHOONSTE BRANDSTOF VOOR UW VRACHTVERVOER

LNG is Liquefied Natural  Gas – vloeibaar gemaakt aardgas, in de transportsector al een hele tijd een gangbare brandstof.

LNG wordt voornamelijk bij zwaar transport gebruikt, zoals voor vrachtwagens en grote schepen. Het is momenteel de schoonste brandstof binnen de transportsector.

Verken de voordelen van LNG

Waterstof

Uit de startblokken, op naar de meet

Rijden op waterstof staat nog in zijn kinderschoenen, maar toch PitPoint nu al in waterstoftankstations. Omdat we geloven dat waterstof één van de pijlers is voor de toekomst van duurzame brandstoffen en transport. We hebben het bijna onuitputtelijk ter beschikking én er komen geen schadelijke stoffen vrij bij het gebruik.

Lees alles over Waterstof

Electriciteit

Elektrisch vervoer heeft zijn plekje al veroverd in het stadsverkeer en het openbaar vervoer. Ook particulieren en leasingbedrijven geraken steeds meer overtuigd. Terecht, want elektrisch vervoer levert een belangrijke bijdrage aan een betere luchtkwaliteit.

PitPoint ontwerpt, vervaardigt en onderhoudt elektrische laadinfrastructuur. Zo tankt u duurzaam opgewekte elektriciteit.

Legenda
Tankstation
Tankstation
Tankstation
Tankstation

Openingstijden
Beschikbaar op