Waterstof

Nu al inzetbaar, straks onmisbaar voor schoon vervoer

Waterstof is een van de meest veelbelovende schone brandstoffen. Op dit moment wordt waterstof wereldwijd al ingezet bij verschillende projecten waar de grote potentie duidelijk wordt. Als PitPoint zijn wij er dan ook van overtuigd dat waterstof onmisbaar is om zero-emissie vervoer mogelijk te maken. Daarom investeert PitPoint volop in de ontwikkeling van een netwerk van waterstoftankstations.

Wat is waterstof?

Waterstof (H2) is overal om ons heen. Het is een onzichtbaar, reukloos en non-toxisch gas dat lichter is dan lucht en snel verbindingen aangaat. De bekendste verbinding is die met zuurstof: H2O – oftewel water. Waterstof bestaat nauwelijks in pure vorm. Het moet in de meeste gevallen geproduceerd worden. Daarvoor zijn verschillende manieren. Zo kan waterstof geproduceerd worden door middel van elektrolyse of steam methane reforming. Waterstof kan tevens ontstaan als ‘restproduct’ bij chemische processen.

Bij elektrolyse wordt water met behulp van elektriciteit gesplitst in waterstof (H2) en zuurstof (O2). Bij gebruik van waterstof als brandstof is water een restproduct dat vervolgens opnieuw worden gebruikt. Zo is waterstof als energiebron onuitputtelijk. Bij steam methane reforming (SMR) wordt aardgas (CH4) met behulp van warmte ‘gekraakt’. Daarbij komt waterstof (H2) vrij. Waterstof kan ter plekke geproduceerd worden, bijvoorbeeld naast het tankstation. Het kan ook op grote schaal centraal worden geproduceerd. Vervolgens wordt het over de weg met zogeheten tubetrailers of door een pijplijn naar de plek van bestemming gebracht.

De voordelen van waterstof

Een waterstofauto is een elektrische auto die een waterstoftank gebruikt als energieopslag in plaats van een batterij. De elektriciteit wordt geproduceerd door in een brandstofcel waterstof te combineren met zuurstof die uit de lucht wordt gehaald.

Rijden op H2: duurzaam en flexibel

Een belangrijk voordeel van rijden op waterstof is dat er geen schadelijke stoffen vrijkomen tijdens het rijden. Het enige wat uit de uitlaat van een waterstofauto komt, is water. Verder niets. Een ander groot voordeel van rijden op waterstof is de flexibiliteit. Een waterstofauto heeft een grote actieradius en is binnen een paar minuten helemaal volgetankt. Bovendien hoeft de auto geen zware batterij te vervoeren. Daardoor heeft rijden op waterstof in de toekomst het gebruiksgemak en de flexibiliteit van rijden op diesel en benzine plus alle voordelen van het elektrische rijden: zonder schadelijke uitstoot, soepel en geluidloos.

Ook voor zwaar en ver transport

Waterstof opent de weg naar emissievrij rijden voor alle sectoren. Zeker in de segmenten waar inzet van hernieuwbare energie en zero-emissie op allerlei technische en praktische bezwaren stuiten, biedt waterstof een passende oplossing.

Bij het zwaardere vervoer, zoals goederentransport per vrachtwagen, trein en voor busvervoer is de energiebehoefte hoog. Hierbij is batterij-elektrisch rijden uitdagend vanwege het gewicht van de batterijen en de ruimte die deze batterijen innemen. Daarnaast biedt waterstof duidelijke voordelen in het personenvervoer. Dankzij de grote actieradius, de snelheid van tanken en het beperkte ruimtebeslag is waterstof een uitstekende optie voor voertuigen die lange afstanden rijden. PitPoint is er dan ook van overtuigd dat waterstof op korte termijn een passende oplossing is voor zowel het lichte als het zware vervoer: vrachtwagens, treinen, en bussen.

Onmisbare schakel in de energietransitie

Er worden grote stappen gezet in de toepassing van hernieuwbare energiebronnen. Zon- en windenergie kunnen vanuit kostenoogpunt de competitie met fossiele brandstoffen goed aan. De uitdaging zit niet zozeer in het opwekken van duurzame energie, maar veel meer in het opslaan en distribueren van deze energie. En daar biedt waterstof grote voordelen. Als expert in schone energie zijn wij er dan ook van overtuigd dat waterstof een onmisbare schakel is in de energietransitie.

Elektriciteit opgewekt uit zon en wind (elektronen) kan worden omgezet in waterstof (moleculen) door elektrolyse. Waterstof kan zo dus als medium worden gebruikt om de hernieuwbare elektriciteit kostenefficiënt en relatief eenvoudig op te slaan en te transporteren. Waterstof kan op deze manier ook worden ingezet om de netbelasting te balanceren, als schone energiebron voor de industrie en om huizen te verwarmen. Zo is waterstof niet alleen een toepassing voor schone mobiliteit. Het heeft potentieel een veel bredere functie in de energietransitie.

Toekomst van waterstof

PitPoint gelooft in deze toekomst. Wij zijn er daarbij van overtuigd dat investeringen in waterstof en de toepassingen daarvan gelijke tred moeten houden met de investeringen in hernieuwbare energie. Daarom investeert PitPoint volop in de ontwikkeling en bouw van waterstoftankstations.

Subsidievrij

Op dit moment kan rijden op waterstof in kosten nog niet concurreren met rijden op CNG en LNG of met traditionele brandstoffen. De huidige ontwikkelingen op het gebied van waterstof worden dan ook zonder uitzondering mogelijk gemaakt door subsidies. Voorbeelden hiervan zijn het HIGH V.LO City project en het Interreg project Waterstofregio 2.0. Wij geloven er echter in dat subsidies uiteindelijk niet meer nodig zullen zijn door schaalvergroting en innovatie.

De voordelen van rijden op waterstof op een rij:

  • Onuitputtelijk: waterstof is hernieuwbaar
  • Schoon: geen schadelijke stoffen bij uitstoot
  • Flexibel: grote actieradius, supersnel tanken
  • Soepel: de comfortabele rijervaring van een elektrische auto
  • Licht: geen zware batterij mee te vervoeren
  • Praktisch: uitstekende oplossing voor zwaar transport en personenvervoer

 

Meer informatie over PitPoint's waterstof projecten