Euro 6

Het vuur aan de schenen van diesel

Bijna elke vrachtwagen rijdt op een dieselmotor. Maar dit motortype krijgt het zwaar te verduren wegens zijn hoge uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden en CO2. De Europese Commissie dwingt fabrikanten daarom om met schonere dieselmotoren voor de dag te komen – met een combinatie van EGR- en SCR-technologie.

Een SCR-katalysator breekt de stikstofoxiden af in de uitlaat van een dieselvoertuig – door Adblue toe te voegen. ERG wordt al langer gebruikt om de uitstoot van stikstofoxiden te beperken. Veel vrachtwagens zijn vandaag al uitgerust met deze technologie – en beweren dus aan de Euro 6-norm te voldoen. Maar praktijktests bewijzen het tegendeel.

Reactie van de Europese Commissie? Op 19 mei 2015 beval zij de implementatie van de Real Driving Emissietest (RDE) – die eind 2017 wordt ingevoerd. Het uur van de waarheid is dus nabij voor diesel.

Zwaar transport? LNG is úw schone brandstof

Waarom u voor LNG zou kiezen? Omdat het veel schoner verbrandt dan diesel. Bijna géén uitstoot van fijnstof, een kwart minder stikstofoxiden en 10% minder CO2. Daardoor voldoet vervoer op LNG nu al aan de uitstooteisen van Euro 6 – zonder dure nabehandelingen. Bovendien ronkt een LNG-motor de helft stiller dan een dieselmotor. In Nederland levert u dat zelfs een certificaat op, waarmee u buiten de gebruikelijke laad- en lostijden uw vracht mag afzetten.

Alle voordelen op een rij

10 %
Minder CO2-uitstoot

Minder CO2-uitstoot dan diesel

25 %
Minder NOx

Minder NOx dan diesel

50% stiller dan diesel