Blog: Dieselvrij openbaar vervoer over de landsgrenzen heen

Door managing director public transport international, Jan Theo Hoefakker

5-03-2018

In mijn vorige blog vertelde ik hoe blij ik was met de uitkomst van de tender voor het openbaar vervoer in de regio Voorne Putten (NL). Hier wordt dit jaar nog volledig dieselvrij openbaar vervoer gerealiseerd; een mijlpaal als je het mij vraagt. Dieselvrij openbaar vervoer betekent immers minder schadelijke lokale emissies waardoor de luchtkwaliteit lokaal verbetert en tegelijkertijd de algehele CO2-emissies naar beneden gaan.

Gelukkig kan ik constateren dat ook in de rest van Europa de beweging voor het uitsluiten van diesel in het openbaar vervoer steeds sterker wordt. Neem bijvoorbeeld Frankrijk. In verschillende steden en regio’s zoals Arras en Grenoble worden steeds meer groengasbussen ingevoerd.

Ook in Duitsland vindt de roep om dieselvrij verkeer steeds meer weerklank. Recent onderzoek van het instituut voor voertuigonderzoek BELICON samen met consultant PriceWaterhouseCoopers laat zien dat 63 procent van de schadelijke uitstoot van bussen naar beneden kan door gasbussen in te zetten in plaats van dieselbussen, terwijl de kosten nauwelijks zouden toenemen. Het jaarlijkse groengasaanbod is voldoende om bijna de gehele Duitse busvloot mee te tanken, blijkt uit dit onderzoek.

Ik ben blij dat in de ons omringende landen er ook word gestreden om uitsluiting van diesel in het openbaar vervoer en dat de toekomst er veelbelovend uit ziet. Samen staan we sterk en kunnen we onze luchtkwaliteit verbeteren en de schadelijke CO2-uitstoot terugdringen.