BARSTEN IN EUROPEES DIESEL-BASTION

Door Pitpoint directeur Erik Kemink

31-08-2017
FOSSIEL ACHTERHOEDEGEVECHT

Het dieselgate schandaal van 2015 heeft Europa laten zien dat een ommekeer nodig is en dat de tijd van fossiele brandstof voorbij is. Zo langzamerhand komen er steeds meer barsten in het Europees diesel-bastion. Op 2 augustus vond een diesel-top plaats in Berlijn, georganiseerd door de Duitse minister van Verkeer Alexander Dobrindt. Autofabrikanten moesten op het matje komen met oplossingen om nieuwe schandalen tegen te gaan.

Op de top werd besloten om vijf miljoen diesels van nieuwe software te voorzien om de CO2 emissie met 25-30% te verminderen. Tevens riep de Duitse regering fabrikanten op om zelf met een sloopregeling te komen voor consumenten om oude diesels in te ruilen van nieuwe diesels. Veel Duitsers zijn echter van mening dat hun overheid de belangen van de industrie nog te veel beschermt.

Voeren de fabrikanten een achterhoedegevecht? Vooral nu ook het aantal steden groeit dat diesel in de ban doet.

RECHTERS BUIGEN ZICH OVER SCHONE LUCHT

Het is wat PitPoint betreft de hoogste tijd dat Duitsland de volgende keer een Europese top organiseert die over schone brandstoffen gaat. Ze kunnen daarbij een voorbeeld nemen aan het Verenigd Koninkrijk. De nieuwe Britse regering wil namelijk vanaf 2040 de verkoop van auto’s op benzine en diesel aan banden leggen. De rechterlijke macht in het VK oordeelde eerder dat de overheid ambitieuzere plannen moest maken om luchtvervuiling tegen te gaan. Op 23 augustus zal ook in Nederland het kort geding tegen de Staat plaatsvinden, waarmee Milieudefensie schone lucht wil afdwingen.

Zou de Nederlandse rechter met een schuin oog naar de andere kant van het Kanaal kijken? En anders is een kijkje bij onze zuiderburen ook geen overbodige luxe. Daar start Europa namelijk een inbreukprocedure tegen haar eigen hoofdstad. Brussel haalt al zeven jaren op rij de uitstootnorm voor stikstofdioxide niet. Reden voor Greenpeace België om te pleiten voor het weren van diesels uit steden in 2020.

VERGROENING NU AL MOGELIJK

Ondertussen maakt de Europese Commissie vergaande plannen. Zo overweegt de Commissie quota op te leggen aan fabrikanten voor zero-emissie voertuigen. Het is goed dat lokale, nationale en supranationale overheden ambitieuze plannen maken voor het vergroenen van mobiliteit. Mijn hoop is dat in deze ontwikkeling alle schone brandstoffen een eerlijke kans zullen krijgen.

Waarom zouden we wachten tot 2020 of 2040 terwijl we nu al kunnen overstappen op bijvoorbeeld CNG? Europa is er klaar voor, nu de overheden nog.

Erik Kemink