BIOBRANDSTOFFEN: TOEKOMST MUZIEK OF VERLEDEN TIJD?

6-06-2017

Op  woensdag 3 mei ’17 vond in Brussel een conferentie plaats over het vergroenen van wegtransport en de rol die biobrandstoffen daarin kunnen spelen. De Deense NGO ‘The Ecological Council’ had hierin het voortrouw genomen. Een interessante NGO, daar zij met name wetenschappelijk onderzoek inzetten in hun lobby voor meer duurzaamheid.

Centraal onderwerp van discussie was het zogeheten ‘Winterpakket’ van de Europese Commissie. Eind vorig jaar deed de Commissie vier voorstellen om Europa o.a. energie-efficiënter te maken. In 2030 moet de EU haar energieverbruik met 30% verminderen en invulling geven aan internationale klimaatafspraken.

KANSEN EN BEDREIGINGEN

Arthur Neslen, EU correspondent van The Guardian, noemde biobrandstoffen “the gift that keeps on giving” vanwege de vele discussies en controverses die ermee gepaard gaan. Eerste generatie biobrandstoffen kunnen concurrenten zijn van voedsel omdat voor beide kostbare en spaarzame landbouwgrond nodig is. Bio brandstoffen van de tweede generatie (denk aan frituurvet) kennen deze nadelen niet, maar hebben meer energie nodig in het productieproces. Toch waren sprekers eensgezind in de kansen die biobrandstoffen bieden: zij zijn een relatief betaalbare manier om de uitstoot van broeikasgassen en andere emissies verder terug te dringen.

EV VS. BIOBRANDSTOFFEN

Maar met welke snelheid en in welke vorm? Welke rol zullen biobrandstoffen nog spelen tijdens de snelle opmars die Elektrisch Rijden nu doormaakt? Hans Hendrik Lindboe van de Ecological Council analyseerde dat de opmars van EV in Europa wel eens veel sneller zou kunnen gaan dan verwacht. In 2022 of 2023 liggen de kosten hiervoor volgens Lindboe lager dan voor auto’s met een verbrandingsmotor.

De Commissie heeft natuurlijk geen glazen bol. Dat betekent volgens de deelnemers niet dat er geen durf mag worden getoond: dus ook investeren in laadpaleninfra voor de markt uit! Maar dat de tweede generatie biobrandstoffen tot die tijd een enorme bijdrage kunnen leveren aan CO-2 reductie staat buiten kijf.

GEEN NIEUWE DIESELGATE

Ana Maria Bravo van DuPont Industrial vond dat de Commissie wel wat ambitieuzer en groener mocht zijn als het om biobrandstoffen gaat. Wegtransport kan sneller schoon worden als bedrijven maar genoeg investeringszekerheid hebben.

Een beleidsadvies dat breed werd gedragen, onder andere door Pete Harisson van de European Climate foundation. Beleid voor de toekomst moet duurzaam zijn en zekerheid bieden. Er moet maatschappelijk draagvlak zijn, waardoor processen kunnen worden versneld. Zoals een van de sprekers opmerkte: “we don’t want another dieselgate.” En zo is het maar net.

Wat de ontwikkeling van schoon vervoer zal zijn blijft af en toe koffiedik kijken. PitPoint hoopt dat overheden, of het nou in Den Haag is of Brussel, en bedrijven en NGO’s door gaan met het vergroenen van wegtransport. Wij weten zeker dat een goede mix van producten hier uiteindelijk aan bij zal dragen. Biobrandstoffen, EV, maar ook CNG/Groengas en Waterstof dragen allemaal hun steentje bij.

Dat we achterover kunnen leunen is een illusie. Zo kwam onlangs in het nieuws dat lease-rijders weer vaker voor een vieze diesels kiezen. Dit heeft alles te maken met het stoppen van de fiscale stimulans voor plug-in hybrides. Daarom nog een laatste hartenkreet: blijf schoon rijden stimuleren! Een nieuwe dieselgate is namelijk wel het laatste waar Europa op zit te wachten.