Weldra biogas in bussen in België?

Turtelboom verkent openbaar vervoer opties in Nederland

12-02-2016

Vandaag bezocht minister van Financiën, Begroting en Energie Annemie Turtelboom samen met PitPoint clean fuels een openbaar vervoersproject in het Nederlandse Nijmegen. De stadsbussen en vuilniswagens rijden er op biogas – geproduceerd uit het groente-, fruit- en tuinafval (gft) van de regio. Vervangen Belgische biogasbussen binnenkort de diesel-, Euro 6-, hybride- en elektrische voertuigen?

Turtelboom piept over de haag

Vanaf 2016 moet in alle Europese lidstaten de richtlijn ‘alternatieve brandstoffen’ van kracht zijn. Vlaanderen implementeerde de richtlijn al, maar voor de praktische uitwerking ging Turtelboom een kijkje nemen in de Nederlandse regio Arnhem-Nijmegen. Die schakelde voor de stadsbussen over van diesel op biogas, dat in de regio zelf wordt geproduceerd. Een gesloten kringloop dus. Arnhem-Nijmegen is daarmee een koploper op het vlak van ecologisch openbaar vervoer in Nederland.

Van gft naar schone brandstof: innovatieve samenwerking

Trekkers van het gesloten kringloopsysteem in Nijmegen zijn Nederlands grootste biogasproducent ARN, afvalbedrijf DAR, busmaatschappij Breng en PitPoint. Zij ontvingen minister Turtelboom en namen haar op sleeptouw: van de gft-ophaling door vrachtwagens op biogas tot de omzetting van het gft naar nieuw biogas.

Minister Turtelboom verklaarde: “In de strijd tegen vervuilende uitstoot, die schadelijk is voor mens, milieu en klimaat, kiezen we voor vergroening. Door voor het openbaar vervoer over te schakelen op schone brandstoffen, geeft de regering het goede voorbeeld aan de maatschappij. En daarbij wil ik alle mogelijkheden grondig onderzoeken.”

Rijden op aardgas- of biogas: 80% lagere impact op luchtkwaliteit

Duurzaam vervoer in België? Dan denken onze vervoersmaatschappijen vooral aan diesel, Euro 6, en hybride en elektrische voertuigen. Bio- of aardgas wordt voorlopig niet ondersteund. Daardoor hinkt België achterop: in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Zweden rijden bussen al jaren op ecologische brandstof.

Mét succes, want de lucht werd er beduidend schoner. Studies toonden aan dat de biogasbussen zowat twee derde minder CO2 uitstoten en 80 procent minder impact hebben op de luchtkwaliteit dan diesel. Is de stap naar aardgas gezet? Dan ligt de overstap naar biogas binnen handbereik, want men hoeft de bussen technisch niet aan te passen.

Georganiseerd door PitPoint clean fuels

Het bezoek van minister Turtelboom aan het project in Arnhem/Nijmegen werd georganiseerd door PitPoint. Andere genodigden waren afgevaardigden van o.a. Fluxys, Eandis en de Belgische aardgasfederatie NGVA.