Rentabiliteit van aardgas (CNG) als brandstof: CREG-studie

3-06-2018

Eind maart publiceerde de CREG, de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België, een uitgebreide studie met betrekking tot de rentabiliteit van aardgas (CNG) als brandstof voor auto’s. Hieruit blijkt dat CNG milieuvriendelijker en zuiniger is dan de klassieke fossiele brandstoffen.

CNG is milieuvriendelijker

Uit de studie blijkt dat CNG auto’s 75% tot 90% minder fijnstof en stikstof (NOx) uitstoten dan auto’s op diesel en benzine. Daarenboven ligt de CO2 uitstoot 7% tot 16% lager en is een voertuig op CNG de helft stiller.

Tenslotte nog even vermelden dat men met groengas, de duurzame bioversie van CNG, nagenoeg CO2-neutraal rijdt.

CNG is goedkoper

Als we kijken naar het kostenplaatje moeten we twee zaken in rekening brengen: de brandstofkost en de aankoopprijs van de wagen.

Op vlak van brandstofkost is CNG het voordeligst. De brandstof is ongeveer 35% tot 75% goedkoper dan diesel en benzine, ongeveer 20% goedkoper dan elektriciteit en ongeveer 60% goedkoper dan hybride benzine-elektriciteit.

De aankoopprijs van een auto op aardgas is volgens het rapport gemiddeld € 200 hoger dan een dieselvoertuig en € 2.400 duurder dan een benzinevoertuig. De Volkswagen-groep countert dat prijsverschil door dit jaar CNG-voertuigen aan dezelfde prijs als evenwaardige benzinewagens aan te bieden, en de overstap zo toegankelijker te maken.

Elektrische en hybride modellen kosten een pak meer. Zo ligt de prijs van de elektrische VW Golf € 15.000 hoger dan de versie op CNG. De vergelijking die De Standaard onlangs maakte bevestigde dan ook dat een aardgaswagen het goedkoopste alternatief is.

In Vlaanderen geldt er tot 2020 er vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de verkeersbelasting (VB) voor voertuigen met een alternatieve motorisatie (elektriciteit, waterstof, CNG en plug-in hybride), voor voertuigen buiten leasing.

CNG in België

In maart 2018 waren er ongeveer 10.000 CNG-voertuigen ingeschreven, waarvan de grote meerderheid in Vlaanderen. CNG als brandstof voor auto’s is op heden dus nog niet echt doorgebroken. Als voornaamste reden wordt in het rapport vooral het beperkte aanbod van CNG-wagens aangehaald, en het feit dat er voorlopig maar een beperkt aantal tankstations in België geopend zijn. De beschikbare stations, een honderdtal, liggen grotendeels in Vlaanderen. De komende tijd zorgen de verschillende aanbieders wel voor een uitbreiding van het netwerk.

CNG in de komende jaren

Volgens de doelstellingen van de vereniging NGVA Europe wordt gestreefd naar een marktaandeel van 12% voor auto’s op CNG tegen 2030. Hoewel CNG zowel uit economisch als uit ecologisch standpunt een zeer interessante keuze is, blijft het nog relatief onbekend en onbemind bij het grote publiek. Een betere promotionele aanpak is dan ook nodig om CNG als brandstof meer in de kijker te zetten.

Meer info?

Hebt u nog vragen over CNG, aarzel dan niet contact op te nemen met PitPoint. U kan dit doen via info@pitpoint.be of telefonisch via 015/79.67.35.