De toekomst van de lage-emissiezone

28-05-2019

Begin 2017 werd in Antwerpen de eerste lage-emissiezone in België ingevoerd. Een jaar later volgde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ondertussen staan er nog heel wat andere Belgische steden op de planning, waardoor de impact van lage-emissiezones nog verder wordt uitgebreid. Wat was de aanzet voor het invoeren van deze gebieden? En wat zijn de voordelen van een lage-emissiezone? Ontdek het in deze blogpost.

De invoer van de LEZ

In 2013 wees de Wereldgezondheidsorganisatie luchtverontreiniging als kankerverwekkend aan. Verkeer draagt bij tot wel 50% van het lokaal fijnstof en tot meer dan 50% van de lokale stikstofoxiden. De overheid trok aan de alarmbel en besliste om maatregelen te nemen door afgebakende gebieden in te voeren waar enkel minder vervuilende voertuigen binnen mogen. Zo ontstonden de lage-emissiezones. Deze zones zullen er op termijn voor zorgen dat gezondheidsproblemen zoals aandoeningen aan de luchtwegen, hart- en vaatziektes, hogere gevoeligheid en infectie zullen afnemen.

Duurzaam vervoer dankzij de LEZ

De invoer van de lage-emissiezone heeft niet alleen een positieve invloed op de gezondheid van de lokale inwoners. Ook het milieu heeft er baat bij. De emissiezone doet nadenken over onze impact op het milieu en stimuleert het overschakelen op duurzame vervoersalternatieven. Uiteraard hoeven we niet allemaal over te schakelen op de fiets of het openbaar vervoer. Ook op vlak van de wagen zijn er verschillende manieren om u op een meer duurzame manier te verplaatsen.

We komen als verhuizers vaak in de binnenstad en dan is een milieuvriendelijk voertuig belangrijk. Onze Scania CNG-vrachtwagen stoot minder CO2 uit en nauwelijks fijnstof. Bovendien is hij ook stiller dan andere vrachtwagens. – Kurt Van Synghel van Vervaet Verhuis uit Aalter.

Schakel over op een duurzaam alternatief

Overschakelen op een wagen op aardgas (CNG) of een vrachtwagen op LNG is een goed alternatief en zorgt ervoor dat u gegarandeerd nog jarenlang de lage-emissiezones binnen kan. Bovendien heeft rijden met een wagen op duurzame brandstof heel wat voordelen:

  • Zowel CNG als LNG zorgen voor tot 20% lagere CO2-uitstoot.
  • Tot 95% minder stikstofoxiden dan klassieke fossiel brandstoffen.

Voor een 100% duurzaam alternatief kiest u voor een elektrisch voertuig op groene stroom.

Naast deze ecologische voordelen produceren deze voertuigen op aardgas tot 50% minder geluid, wat het niet alleen aangenamer maakt voor de bestuurder, maar ook voor uw omgeving. Daarnaast zijn er ook heel wat financiële voordelen aan verbonden door onder andere de Ecologiepremie Plus voor ondernemingen. Bovendien betaalt u aan de pomp tot 35% minder dan diesel en tot 75% minder dan benzine.

Met vier door CNG aangedreven schoolbussen voor de stad Gent tekende Scania voor de tot op heden grootste levering van aardgasbussen in België. De bijna CO-neutrale bussen rijden tot 600 km met een volle tank en kunnen ook ongehinderd stedelijke milieuzones inrijden. Aardgas is perfect geschikt voor stedelijk vervoer. Bovendien is een CNG-motor veel geluidsarmer dan een dieselmotor, wat wordt gewaardeerd in stadscentra. – bron

Verdere uitbreiding van de lage-emissiezones

De lage-emissiezones breiden nog steeds uit. Momenteel staan Gent (2020), Mechelen (2021) en Willebroek (2021) nog op de planning. In stad Gent zal de LEZ toepasbaar zijn binnen de stadsring 40, waarbij de zone niet toepasbaar zal zijn op de ring zelf. De regels rond de LEZ in Mechelen en Willebroek worden momenteel nog uitgewerkt, maar zullen vergelijkbaar zijn met de lage-emissiezones van andere steden. Ook Wallonië bereidt de invoer van de lage-emissiezones voor. Zij kiezen voor een graduele doorvoering van de LEZ, waarbij ze in 2023 starten met het bannen van de oudste dieselwagens die aan geen enkele euronorm beantwoorden.

Naast de uitbouw van de emissiezones, worden er ook graduele verstrengingen doorgevoerd in de steden die reeds over een emissiezone beschikken. Bovendien wordt er in Brussel geopperd om een volledige dieselban in te voeren vanaf 2030. Om de lucht- en levenskwaliteit te verhogen, wil Brussel in de toekomst zelfs alle wagens op fossiele brandstof wil weigeren.

Ook in de rest van Europa zijn er al heel wat lage-emissiezones toegepast. Zo werd de LEZ in verschillende delen van Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Italië en het Verenigd Koninkrijk al in 2010 doorgevoerd. In april van dit jaar volgde Londen nog met de doorvoering van de LEZ. In Nederland werken ze dan weer met milieuzones, waarvan de eerste al werden ingevoerd in juli 2007. Initieel waren deze zones bedoeld om vervuilend vrachtverkeer buiten te houden. Vandaag worden de milieuzones meer en meer doorgetrokken naar vervuilend personenverkeer.

Wellicht zullen er nog verschillende steden volgen.

Uw vloot vergroenen?

Het Belgische netwerk met meer dan 100 CNG-tankstations wordt nog steeds uitgebreid, net als het aantal LNG-stations en laadpalen voor elektrische voertuigen. Een geschikt moment om de overstap naar een groene brandstof te overwegen. Een overzicht van de beschikbare CNG- en LNG-tankstations vindt u hier terug.

Contacteer ons voor een gratis haalbaarheidsstudie, toegespitst op uw vloot.