NGVA rapport toont grote voordelen van rijden op Groengas

15-06-2017

Eind mei heeft de Europese tak van de vereniging voor voertuigen op aard -en biogas (NGVA) een rapport uitgebracht over de aanvoer en het gebruik van CNG op Europees niveau op dit moment. De uitvoerige en industrie brede analyse in dit NGVA rapport laat zien dat gebruik van CNG/ Groengas een van de meest effectieve methodes is om klimaatverandering tegen te gaan en de luchtkwaliteit te verbeteren op een kost-efficiënte manier. Dankzij CNG en LNG kunnen verschillende vervoersmodaliteiten- van personenauto’s tot vrachtwagens- minder broeikasgassen uitstoten.

NGVA rapport: Belangrijkste resultaten

CNG staat voor Compressed Natural Gas. Ofwel: aardgas onder druk. Het is een schone voordelige fossiele brandstof met een veel lagere uitstoot van fijnstof, NOx, en CO2 dan diesel en benzine. Het doel van de studie van de NGVA is om het brede publiek te informeren over het gebruik van CNG/Groengas met behulp van kwalitatief sterke en betrouwbare analyses. Meer dan 50 bedrijven uit de gassector leverden hiervoor hoogwaardige data aan. De belangrijkste conclusies van het onderzoek onderstrepen de aanzienlijke verlaging van schadelijke uitstoot door te rijden op aardgas. Uit de analyses blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen van een passagiersauto die rijdt op CNG, 23 procent lager is dan eenzelfde soort passagiersauto die op benzine rijdt en 7 procent lager dan een dieselauto. Ook in de scheepvaart geniet het gebruik van CNG de voorkeur boven de traditionele brandstoffen.

De grote voordelen van Groengas en SNG

Door te kiezen voor CNG en LNG van hernieuwbare energiebronnen zoals biomassa (Groengas), worden de voordelen voor het milieu en de luchtkwaliteit enorm vergroot. Door alleen Groengas te gebruiken, dalen schadelijke uitstoten al gauw 80 tot 95 procent afhankelijk van de bron van het gas en de manier waarop het geproduceerd is.

Met het genereren van brandstof uit lokaal afval draagt de productie van Groengas bij aan een circulaire economie. “Europa heeft de mogelijkheid om meer dan 2 miljoen voertuigen te voorzien van groengas dat is gemaakt van lokaal afval” aldus Andrea Gerini, secretaris generaal van NGVA Europa.

Deze voordelen gelden ook voor het zogenaamde SNG (Synthetic Natural Gas). Dankzij opslagtechnieken zoals Power to Gas is het mogelijk om elektrische energie uit hernieuwbare energiebronnen op te slaan als gas. Het gebruik van dit synthetische Groengas zorgt eveneens voor een grote reductie in schadelijke uitstoot.

Toekomstperspectief

In het NGVA rapport wordt ook vooruitgekeken naar 2030 en de potentieel efficiëntere technologieën en innovaties voor de aanvoer van CNG/ Groengas en SNG. Deze toekomst ziet er rooskleurig uit. Technologische verbeteringen kunnen in de toekomst zorgen voor een aanvullende verlaging in energieverbruik van voertuigen. Dit wordt mogelijk door de introductie van volwaardige CNG motoren. Dit zal zorgen voor een verminderd energie verbruik van naar schatting 20 procent voor passagiersvoertuigen en 10 procent voor zwaardere voertuigen zoals vrachtwagens. Op dit moment wordt er volop gewerkt aan de totstandkoming van dergelijke motoren.

In de aanloop naar 2030 is het daarnaast een realistisch scenario dat rond de 20 procent Groengas in de huidige CNG infrastructuren komt. Dit is een belangrijke verbetering. Als CNG wordt gemengd met slechts 20 procent Groengas wordt de schadelijke uitstoot namelijk bijna 40 procent minder.

Europees beleid

De grote voordelen van het gebruik van CNG/Groengas en SNG ondersteunen het huidige Europese beleid omtrent schone en efficiënte mobiliteit. Met dit NGVA rapport hebben stakeholders en beleidsmakers een belangrijk middel in handen om de belangrijke rol van CNG/Groengas in de overgang naar zero emissie te onderstrepen.