Trendbreuk bij inschrijvingen van nieuwe voertuigen in 2016

11-01-2017

Een nieuw jaar, een mooi moment voor PitPoint om terug te blikken op 2016 en dit aan de hand van de recentelijke gepubliceerde cijfers van Febiac over de inschrijvingen van nieuwe voertuigen in 2016 (cijfers van de eerste 11 maanden). Een duidelijke trend is alvast de daling van het aantal dieselwagens en een serieuze stijging bij de inschrijvingen voor elektrische en hybride voertuigen en voor wagens op aardgas.

nieuwe voertuigen in 2016: Diesel op de terugweg, stijging van elektrische voertuigen

In totaal werden er in België 539.518 nieuwe voertuigen in 2016 ingeschreven. Een van de opvallendste zaken in 2016 is de sterke afname van het aantal inschrijvingen voor nieuwe dieselvoertuigen. Het marktaandeel ervan daalde van 60% in 2015 naar 52% op eind november van afgelopen jaar. De verkoop van elektrische auto’s daarentegen is in 2016 met bijna de helft gestegen: de eerste 11 maanden van 2016 werden er in ons land 1.841 elektrische auto’s in het verkeer gebracht. Dat is maar liefst 45 procent meer dan in 2015.

Grootste toename bij hybride voertuigen en wagens op aardgas

De grootste stijging is te zien bij de hybride voertuigen en de wagens op aardgas. Het marktaandeel van de hybride wagens bedroeg eind november 2016 3% of meer dan 15.400 nieuw ingeschreven voertuigen tegenover 1,9% in 2015. Bij de wagens op aardgas ziet PitPoint zelfs een verdubbeling van het aantal inschrijvingen!

Positieve evolutie

In het licht van het streven naar een betere luchtkwaliteit kan PitPoint deze evolutie enkel toejuichen, al is het natuurlijk jammer dat het aantal benzinewagens nog niet vermindert. PitPoint wil automobilisten ook in 2017 inspireren om bij de aanschaf van een nieuwe wagen te kiezen voor een schoon alternatief en om aldus zo samen 100% schoon vervoer te bereiken tegen 2030! Daarnaast gaat PitPoint in elk geval verder op de ingeslagen weg en plant het, zoals eerder reeds gemeld, nieuwe aardgastankstations in gans België. Naast CNG en LNG investeert PitPoint ook verder in waterstoftankstations en infrastructuur voor elektrisch laden.