PitPoint wint EV-tender voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Internationale specialist in schone brandstoffen bouwt universeel laadpalennetwerk

14-11-2018

Belangrijke stap op weg naar een betere luchtkwaliteit

Om de luchtkwaliteit in de hoofdstad te verbeteren wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alternatieven bieden voor het huidige vervuilende wagenpark. Met de bouw van een laadpalennetwerk nemen zij een belangrijke stap in de goede richting. Het uiteindelijke aantal is afhankelijk van de vraag van de bewoners en de aanbestedende overheid.

Pascal Smet, Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “We werken volop aan de alternatieven voor vervuilende wagens in Brussel. Met de installatie van de elektrische laadpalen nemen we opnieuw een belangrijke stap om de luchtkwaliteit in onze stad te verbeteren en de Brusselse mobiliteit te moderniseren. Na de invoering van de Lage Emissiezone, de aankoop van de eerste elektrische MIVB-bussen en de elektrificatie van de deelfietsen Villo! zal Brussel binnenkort beschikken over een uniform netwerk laadpalen voor elektrische wagens. Door deze maatregel te nemen stimuleren we Brusselaars en bezoekers om de overstap te maken naar elektrische voertuigen.”

De eerste laadpalen van het basisnetwerk worden in de loop van 2019 geïnstalleerd, op vraag van de bewoners en de aanbestedende overheid. PitPoint ontvangt voor het plaatsen van deze laadpalen ook een subsidie van BENEFIC (BrussEls NEtherlands Flanders Implementation of Clean power for transport).

Jan Theo Hoefakker, directeur EV PitPoint: “Wij zijn heel erg trots dat we voor het eerst een EV-tender buiten Nederland winnen. Om dan zo overduidelijk uit de bus te komen als de beste partij, bevestigt de vooruitstrevendheid en kwaliteit van onze producten en bijhorende diensten.”

Project medegefinancierd door de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen.

Innovatie, efficiëntie en duurzaamheid

Bij het toewijzen van de aanbesteding, uitgeschreven door het Brussels Ministerie van Mobiliteit en het Ministerie van Leefmilieu, werd niet alleen gelet op kosten en efficiëntie maar lag de nadruk ook op innovatie en duurzaamheid. PitPoint scoorde op al deze punten beter dan haar concurrenten. Een concurrerende prijs, een efficiënt realisatieproces en de geavanceerde communicatiemethodes waren doorslaggevend bij de toewijzing.

Meer informatie

Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen hun interesse nu al doorgeven via charge.brussels, en worden dan op de hoogte gehouden van de volgende stappen.