WELKE SCHONE BRANDSTOF…

VOOR WELK GEBRUIK?

20-02-2017

Vandaag de dag zijn er al tal van beproefde en economisch aantrekkelijke brandstoffen die veel schoner zijn dan benzine of diesel. Welke ‘clean fuel’ of schone brandstof voor u ideaal is, hangt vooral af van het soort gebruik. Hieronder een overzicht.

LNG- vrachtvervoer

Voor zwaar transport over grote afstanden, zoals vracht- en scheepvaartverkeer, is LNG, ofwel vloeibaar aardgas, de meest logische keuze. Vloeibaar is het volume van het gas 600 maal kleiner waardoor vrachtwagens en schepen een zeer grote actieradius krijgen bij een bescheiden tankvolume. LNG is zo schoon dat het, zonder aanvullende maatregelen, aan de Euro 6 emissie-eisen voldoet. Tot slot is een LNG-motor is 50% stiller dan een dieselmotor. Een nadeel is het nog geringe aantal tank- en bunkerstations.

Groengas (CNG) – bestel- en personenauto’s

Voor vrachtauto’s, bussen, bestelauto’s en personenauto’s die minder kilometers vreten is CNG (samengeperst aardgas) een uitstekende keuze. Ook deze aardgasvariant is vele malen schoner dan diesel of benzine.

Dit geldt al helemaal voor de duurzame, biologische opvolger van CNG namelijk Groengas waarmee men nagenoeg CO2-neutraal rijdt. Groengas wordt gemaakt uit biogas, dat ontstaat bij vergisting van groen- en snoeiafval, rioolslib en mest. Een auto of vrachtwagen op CNG is ook geschikt voor rijden op Groengas.

Het netwerk van Groengas (CNG)-tankstations heeft een landelijke dekking en in Europa zijn al meer dan 3.000 tankpunten. In Duitsland en Italië is CNG tanken al de gewoonste zaak van de wereld. Ook België kent een sterke toename in het aantal CNG-tankstations: momenteel zijn er ongeveer een 75-tal en in 2017 staat er 30 nieuwe ingepland.

Elektrisch- stads- en regionaal vervoer

Het groeiende aanbod van 100% elektrisch aangedreven auto’s is vooral geschikt voor kortere afstanden binnen een stad of regio. Uit een analyse van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken blijkt dat een gemiddelde autorit in Vlaanderen ongeveer 40km lang is. Met een actieradius van 150 tot 250 km is de elektrische auto dus voor velen al interessant.

Waterstof- nu kinderschoenen, straks zevenmijlslaarzen

Tot slot is er waterstof, een 100% schone brandstof. Verleden jaar opende in België het eerste waterstoftankstation te Zaventem.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein droomt naar eigen zeggen van een emissievrije toekomst, met elektrische en waterstofwagens. Tegen 2020 wil hij daarom in Vlaanderen 20 waterstofstations.

Vragen hieromtrent?

Contacteer PitPoint op 015/79 67 35 en we helpen u graag verder!