Subsidies voor CNG, LNG en waterstof

ONTDEK DE ECOLOGIEPREMIE

6-02-2017
WAT IS DE “ECOLOGIEPREMIE”

Met de ecologiepremie (EP-PLUS), voorzien door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, wil de Vlaamse overheid bedrijven stimuleren om milieuvriendelijker en energiezuiniger te produceren. Ze neemt hierbij bijkomende maatregelen zodat het nog voordeliger wordt om schoner te gaan rijden. Zo zijn er dit jaar subsidies voor het rijden op aardgas (CNG en LNG) en waterstof.

Voor de duidelijkheid heeft PitPoint ze even voor u hieronder opgelijst volgens brandstoftype.

SUBSIDIES VOOR CNG

Volgende investeringen in CNG (Compressed Natural Gas) komen in aanmerking:

 • Een nieuwe vrachtwagen (+3,5 ton) met CNG als brandstof (monofuel)
 • Een nieuw voertuig lichte vracht (max 3,5 ton) met CNG als brandstof (monofuel en bifuel)
 • Het ombouwen van een bestaande vrachtwagen naar een vrachtwagen met aardgas (CNG) als brandstof
 • Het ombouwen van een bestaand binnenvaartschip naar een binnenschip met aardgas (CNG) als brandstof
SUBSIDIES VOOR LNG

Op het vlak van LNG (Liquiefied Natural Gas) worden er subsidies voorzien voor:

 • Het ombouwen van een bestaande vrachtwagen naar een vrachtwagen met aardgas (LNG) als brandstof
 • Een nieuwe vrachtwagen (+3,5 ton) met LNG als brandstof (monofuel)
 • Tankinfrastructuur voor LNG
 • Het ombouwen van een bestaand binnenvaartschip naar een binnenschip met aardgas (LNG) als brandstof
SUBSIDIES VOOR WATERSTOF (ALS BRANDSTOF)

Er zijn subsidies voor waterstof als brandstof voor:

 • Het ombouwen van transportmiddelen naar systemen met een brandstofcelsysteem op waterstof voor de aandrijving van het transportmiddel inclusief offroad
 • Tankinfrastructuur voor waterstof (met een maximum investeringskost van 2 miljoen euro per tankstation)
 • Een transportmiddel met als aandrijving een brandstofcelsysteem op waterstof
MEER INFORMATIE

De limitatieve lijst met technologieën die in aanmerking komen voor deze ecologiepremie en de details hierover net zoals meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen, kunt u terugvinden op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Voor meer informatie en eventuele vragen kan u natuurlijk ook steeds contact opnemen met Pitpoint.