Vergroening van de verkeersfiscaliteit voor bestelwagens

15-12-2016

De Vlaamse regering gaat nu ook volop voor een vergroening van de verkeersfiscaliteit voor bestelwagens. De nieuwe regels gelden voor nieuwe inschrijvingen vanaf 1 juli 2017. Hiermee sluit de Vlaamse regering zich aan bij de waarden en doelstellingen van Pitpoint, nl. een geleidelijke transitie naar duurzame en schone energie.

Personenwagens EN bestelwagens

Eind november keurde de Vlaamse regering, op initiatief van minister van Financiën Bart Tommelein en minister van Omgeving Joke Schauvliege, een ontwerpdecreet goed dat de jaarlijkse verkeersbelasting voor lichte vracht vergroent. Voor personenwagens werd deze belasting al sinds 1 januari 2016 hervormd. Nu werd dus beslist deze vergroening door te trekken naar bestelwagens.

De vervuiler betaalt

Door de nieuwe verkeersbelasting worden voertuigtypes gestimuleerd die een lagere CO2-emissie of uitstoot van verontreinigende stoffen hebben. Deze nieuwe verkeersfiscaliteit zal enkel van toepassing zijn op nieuwe inschrijvingen (zowel van nieuwe als tweedehands voertuigen) en bouwt verder op het principe ‘de vervuiler betaalt’. De extra belasting bovenop de Belasting op de Inverkeersstelling (BIV) voor wagens met teveel CO2-uitstoot, de zogenaamde ecomalus, zal gebruikt worden om de lagere inkomsten door de aankoop van groenere bestelwagens te dekken.

Vrijstelling voor elektrische wagens

De verkeersbelasting valt volledig weg voor elektrische bestelwagens. Bestelwagens op aardgas (CNG) worden vrijgesteld tot en met 2020. Belangrijk is dat deze vrijstelling niet enkel van toepassing zal zijn op nieuwe inschrijvingen, maar ook op alle reeds ingeschreven voertuigen. Zo beloont de Vlaamse regering ook die eigenaars die reeds in het verleden gingen voor groene brandstoffen.

Ontdieseling

sfiscaliteit voor bestelwagens is duidelijk gericht op een vermindering van het aantal dieselwagens. Minister van Financiën Bart Tommelein: ‘In de toekomst belonen we wie een – nieuwe of tweedehandse – milieuvriendelijke bestelwagen koopt. Zo moedigen we elektrische, aardgas (CNG), en benzinemodellen aan en stimuleren we de ontdieseling.’