PitPoint investeert in waterstoftankstation Antwerpen

7-04-2017

Pitpoint heeft een waterstofstation voor bussen overgenomen in Antwerpen. Deze overname is gerealiseerd onder de vlag van het Europese project High V.LO City.[1] Dit project heeft als doel de integratie van busvervoer op waterstof in steden te versnellen. Voor PitPoint is de overname van het waterstoftankstation in Antwerpen een natuurlijke volgende zet om de doelstelling 100% schoon vervoer in 2030 te verwezenlijken.

Rijden op waterstof staat nog in de kinderschoenen. Bij PitPoint geloven we er echter heilig in dat waterstof veel potentie heeft als schone brandstof. Er worden geen schadelijke stoffen uitgestoten en het is onuitputbaar. Oskar Voorsmit, Business Development Manager bij PitPoint: “Waterstof is de schone brandstof van de toekomst. Wij zetten vol in op rijden op waterstof en zijn dan ook ontzettend blij met de steun die we krijgen vanuit het High V.LO City Project.

In Antwerpen is Pitpoint als eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud en de operatie van het station. Het waterstoftankstation is een niet-publiek tankstation met de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn als enige klant. Het tankstation dat zich momenteel in de Antwerpse haven bevindt zal op termijn naar het busdepot van de Lijn in Antwerpen verhuizen. PitPoint heeft Air Liquide gecontracteerd om de waterstof te leveren.

PitPoint is ook in Nederland actief bij diverse waterstofprojecten. Zo presenteerde Openbaar Vervoerbedrijf Qbuzz onlangs de eerste van twee waterstofbussen welke gaan rijden in de provincie Groningen. PitPoint is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van het waterstoftankstation waar Qbuzz waterstof gaat tanken.

Op dit moment zijn er twee waterstofstations operationeel in Nederland: in Rhoon en in Helmond. Het tankstation in Helmond is gerealiseerd en wordt onderhouden door PitPoint. De Nederlandse overheid heeft de ambitie om een netwerk van 20 waterstoftankstations in 2020 gerealiseerd te hebben. PitPoint stuurt aan om een substantieel deel van deze tankstations te realiseren.

[1] High V.LO City is gesubsidieerd door Zevende Raamwerk Programma van de Europese Unie ( FP7/2007-2013) voor ‘ the Fuel Cells and Hydrogen Joint Technology Initiative’  onder subsidieovereenkomst n°278192.