Op weg naar schoon vervoer

PitPoint-integratie met Total per januari 2020

De overname van PitPoint door Total in 2017 heeft geresulteerd in een versnelde groei van ons internationale netwerk van tankstations en laadinfrastructuur voor schone brandstoffen. Eind 2019 bestond dit netwerk uit ruim 2000 elektrische laadpalen, meer dan 160 tankstations voor CNG/biomethaan, 4 waterstoftankstations en 6 tankstations voor LNG, verspreid over Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

De ambitie van Total om de ‘responsible energy major´ te worden door te voorzien in ‘verantwoorde energie’, en de missie van PitPoint om de aarde schoner achter te laten door gebruik van schone brandstoffen, zijn al goed op elkaar afgestemd. Om in de veranderende energiemix-behoefte van onze klanten te kunnen blijven voorzien, zijn onze activiteiten per 1 januari 2020 samengevoegd in de Total groep; optimaal gebruikmakend van PitPoint’s kennis van schone brandstoffen en Total’s aanwezigheid binnen de markt.

De clean fuels propositie van PitPoint wordt binnen de Total organisatie voortgezet. Schone energieën voor vervoer, zoals CNG, biotmethaan, LNG, elektriciteit en waterstof, zullen een nog prominentere plaats innemen in het klantenaanbod. Om zodoende bedrijven en overheden nog beter van dienst te kunnen zijn bij de transitie naar duurzame en emissievrije mobiliteit. Als onderdeel van deze transitie zijn de medewerkers van PitPoint vanuit het hoofdkantoor van Total België in Brussel werkzaam en is er een wereldwijd ‘competence centre’ in het voormalig hoofdkantoor van PitPoint in Nieuwegein, Nederland, gevestigd.