Biomethaan

Vuilniswagens rijden op eigen gft-afval

In het Nederlandse Rijsenhout maakt het afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden slim gebruik van zijn eigen groenten-, tuin- en fruitafval (gft). Daarmee maken wij groengas dat we leveren aan het aardgasnetwerk.

Van gft naar groengas

Bij de vergisting van gft komt biogas vrij. Dat wordt in een gasopwerkingsinstallatie opgewaardeerd naar groengas. Jaarlijks wordt een volume van 50.000 ton gft vergist en gecomposteerd. Bij optimale prestatie van de installatie produceert Meerlanden elk jaar zowat 2,5 miljoen m3 groengas.

Tankstation op bedrijfsterrein

PitPoint zorgde voor een tankstation met groengas en CNG op het terrein van Meerlanden. Ondertussen rijden 37 van hun 128 wagens op groengas: van bestel- over veeg- tot vuilniswagens. Alleen de heel zware transportvoertuigen rijden niet op CNG of groengas. Maar voor de rest voert Meerlanden in 2016 zijn diensten bijna volledig klimaatneutraal uit.