PitPoint + Wind en Watersport Vlaanderen : een schoon partnership

Net zoals het in de sport voornamelijk draait om verbeteren van prestaties heeft PitPoint, leverancier van groene brandstoffen, zich ook een ambitieus doel gesteld, namelijk overal schoner vervoer in 2030!

Net zoals in de sport een gezonde geest in een gezond lichaam de basis is van topsport, geldt dat ook in het dagelijkse leven. Als we niet verstandig(er) omspringen met de ons beschikbare energiebronnen en ons milieu nodeloos verder belasten met o.a. de uitstoot van ongezonde emissies allerhande, dan zal ook onze algemene gezondheid achteruitgaan. Niet enkel de gezondheid van de huidige generatie komt hiermee in gevaar maar elke dag belasten we de ecologische erfenis van onze kinderen en kleinkinderen.

Gelukkig laat het milieu vandaag niemand – op enkele uitzonderingen na – nog onbewogen. Vervuilende voertuigen worden steeds meer geweerd uit binnensteden via de LEZ – Lage Emissie zones . Voertuigen op één van de vele schone brandstoffen hebben geen last van deze beperkingen. Onder andere elektriciteit (EV), aardgas (CNG), LNG, groengas en Waterstof worden gerekend tot deze beschikbare alternatieve brandstoffen.

PitPoint vindt het daarom getuigen van gezond verstand dat meer en meer mensen bewust kiezen voor het gebruik van schonere brandstoffen en zo bijdragen aan een gezondere leefomgeving. PitPoint zit met deze filosofie “gezonde geest – gezond lichaam – gezonde leefomgeving” op één lijn met de zeilfederatie binnen Wind en Watersport Vlaanderen (WWSV).

Vanuit die optiek werd dan ook beslist om een samenwerking op te zetten met de zeilafdeling binnen Wind en Watersport Vlaanderen teneinde het imago van schonere brandstoffen te laten ondersteunen door onze Vlaamse topzeilers. Deze topsporters stellen trouwens overal ter wereld vast wat onverantwoord omgaan met onze grondstoffen en afval aanricht in onze zeeën en oceanen.

Met deze sponsordeal, afgesloten in 2017 voor een periode van 3 jaar, geeft PitPoint onze Vlaamse zeilers extra wind in de zeilen door hen een dynamisch communicatiekanaal aan te bieden, hen te betrekken bij diverse events, hun persoonlijk netwerk te helpen uitbouwen en het verstrekken van financiele ondersteuning. Deze partnership betekent dan ook een mooie ondersteuning voor onze Vlaamse topzeilers in de aanloop naar de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokyo.

Wilt u ook de weg volgen van onze Vlaamse zeilers naar Tokyo 2020? Hou dan onze zeilblog in het oog: we zullen er op regelmatige basis nieuwtjes, foto’s en video’s posten over onze topzeilers in hun voorbereiding naar de Olympische Spelen!