Afvalinzamelingsvoertuigen op waterstof

Samenwerking is een must

26-04-2018

De hele afvalsector worstelt ermee: het wagenpark moet verduurzamen, door te kiezen voor een duurzame brandstof. Maar waar kies je voor? Inmiddels stijgt de interesse bij afvalinzamelaars om op waterstof te gaan rijden, maar tot op heden lijkt het alsof iedereen opnieuw het wiel uit wil vinden. Daarom mijn dringende oproep aan de afvalsector: zoek elkaar op en werk samen aan waterstof!

De afvalsector toont grote belangstelling voor waterstof als brandstof voor afvalinzamelingsvoertuigen. Terecht, deze schone brandstof heeft de toekomst, maar kent ook de nodige uitdagingen.

Voornaamste pluspunten

De belangstelling van afvalinzamelingsbedrijven is logisch: er zitten de nodige voordelen aan waterstofauto’s. Ik noem de voornaamste pluspunten. Allereerst ontstaat er geen luchtverontreiniging. Het gebruik van waterstof levert alleen waterdamp op. Daarnaast zorgt waterstof voor minder omgevingslawaai door een stillere aandrijving ten opzichte van de huidige verbrandingsmotoren. Ook is waterstof zo goed als onuitputtelijk, aangezien het via elektrolyse uit water wordt gemaakt waarbij elektriciteit wordt gebruikt die uit duurzame energiebronnen, zoals wind of zon is verkregen. Op die manier zorgt waterstof voor duurzaamheid in de hele brandstofketen, van productie tot uitlaat.

Hobbels in de weg

Natuurlijk moeten er ook nog een paar hobbels worden genomen voordat waterstof als brandstof voor mobiliteit gemeengoed wordt. In eerste instantie gaat het dan om het realiseren van waterstoftankstations in combinatie met het mobiliseren van voldoende waterstofauto’s rond deze tankstations. Berekeningen wijzen uit dat met een klantenbestand van zo’n honderd auto’s een tankstation rendabel te exploiteren is. Met recentelijk vrijgekomen Europese en landelijke overheidssubsidies is de realisatie van waterstoftankstations mogelijk geworden. De exploitatie is nog een heel ander verhaal; de personen- en vrachtwagens zijn er niet! Een aantal auto- en truckfabrikanten werkt er hard aan. Maar feit blijft, ook zij hebben aantallen nodig om waterstofvoertuigen te kunnen gaan produceren. Daarom is in deze fase collectiviteit de enige mogelijkheid om snelheid te maken!

Werk samen

Veel afvalbedrijven willen verder met waterstof en winnen links en rechts al informatie in. Dat gebeurt nogal ad hoc. Alleen ren je misschien harder, samen kom je verder! Daarom mijn oproep aan de sector: werk samen aan waterstof! Hetzij regionaal, hetzij nationaal. De Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) zou hierin een voortrekkersrol kunnen nemen, door de aanpak wat betreft waterstof voor haar leden te initiëren, faciliteren en coördineren. Daardoor kunnen afvalbedrijven gezamenlijk proefprojecten opstarten, in plaats van dat zij ieder apart het wiel proberen uit te vinden. Dat bespaart veel tijd en kosten. Samenwerking is een must om ‘massa’ te krijgen; alleen dan kan de markt voortbewegen. Dat de sector dit kan is bekend: bij onderwerpen als ‘groengas’ verloopt de samenwerking tussen de verschillende afvalbedrijven heel goed.

Er zijn inmiddels al de nodige best practices. Zo trekt de Milieudienst van de gemeente Groningen hard aan de ‘waterstofkar’: een goed voorbeeld voor andere Nederlandse gemeentes. De komende jaren zullen er veel stads- en streekbussen en ook huisvuilauto’s op waterstof gaan rijden. Bovendien komen er nieuwe subsidies vrij. Ook PitPoint werkt hard aan waterstof. Op dit moment zijn we alleen in Nederland al bezig met de ontwikkeling van vier nieuwe waterstoftankstations. En daar zijn voertuigen voor nodig, wil de exploitatie haalbaar en betaalbaar blijven.

Waterstof staat nog in de kinderschoenen en er is nog een paar jaar nodig voordat deze brandstof ‘volwassen’ is. Alleen door te proberen, van elkaar te leren kunnen we blijven innoveren. Willen we snelheid maken en de klimaatdoelen bereiken, dan zijn alle beetjes bijzonder welkom. Een duurzame toekomst bouwen we samen!

Marco Fossen, Relatiemanager Overheid, PitPoint

 

2 Reacties

  • Beste heer Mosterman,

    Hartelijk dank voor uw reactie op en vraag naar aanleiding van mijn blog inzake afvalinzamelingsvoertuigen op waterstof. Er is niet direct een eenduidig antwoord te geven op uw vraag ten aanzien van de kosten. Eén van de belangrijkste kostenposten is de beschikbaarheid van het product: gaat u H2 aanvoeren óf op locatie maken. Ik neem contact met u op om dit nader toe te lichten.

  • Geef een antwoord

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *