Amsterdam maakt werk van afval

Gastblog: Albert van Winden, Programmamanager Optimalisatie Afvalketen – Gemeente Amsterdam

Amsterdam is landelijk gezien geen uitblinker in het scheiden van afval. Gemiddeld wordt in ons land 55 tot 60 procent van het afval gescheiden. In Amsterdam ligt dit percentage op slechts dertig procent. Dat Amsterdam niet voorop loopt in afvalinzameling en -verwerking komt onder andere doordat er in deze gemeente weinig ruimte is en dus ook minder opslagmogelijkheden, zowel in huis als op straat. De gemeente staat echter niet stil.

Amsterdam heeft voor het eerst een uitvoeringsplan voor afval gemaakt. Dat is op 13 juli 2016 door de gemeenteraad goedgekeurd. Drie ambities staan daarin centraal: duurzaamheid, dienstverlening en kostenefficiëntie. Zo moet het scheidingspercentage van het afval omhoog gebracht worden van 19 procent in 2013 naar 65 procent in 2020, waardoor meer recycling van afval mogelijk wordt. Op het gebied van dienstverlening wil de gemeente het Amsterdammers makkelijker maken om hun (gescheiden) afval aan te bieden. En om de afvalstoffenheffing en de kosten laag te houden en de voortdurend benodigde investeringen te kunnen doen is bovendien een efficiënte organisatie nodig.

Afvalinzameling was voorheen niet ideaal georganiseerd. Het proces was in de grootste stad van Nederland tot vorig jaar namelijk verdeeld over zeven stadsdelen, waarbij elk stadsdeel financieel verantwoordelijk was voor de gehele afvalinzameling en -verwerking. Dat maakte de stedelijke duurzaamheidsdoelstelling lastig te behalen. Daarom besloot men de organisatie te centraliseren: één aansturing, één administratie en één informatievoorziening.

Albert van Winden, programmamanager Optimalisatie Afvalketen voor de gemeente Amsterdam verklaart: “Afvalinzameling is een logistiek proces dat geen stadsdeelgrenzen kent. Tegelijkertijd zit er juist bij de stadsdelen veel benodigde kennis en kunde om de doelen voor afvalinzameling te halen. Daarom bundelen we onze krachten in een centraal punt.”

Krachten bundelen voor circulaire economie

De ambitie is om een duurzame organisatie op te zetten met een zo groot mogelijke bijdrage aan de circulaire economie. Er zijn veel zaken die hieraan kunnen bijdragen. Denk aan het stimuleren van het reeds thuis scheiden, ‘bronscheiden’, van GFT-afval. Lokaal bronscheiden levert grondstoffen van goede kwaliteit op voor bijvoorbeeld compost. Ook streeft Amsterdam ernaar om het aantal containers voor restafval geleidelijk te verhogen van circa zestig huishoudens per container naar honderd huishoudens per container, rond 2020.

Van Winden: “Niet onbelangrijk als we praten over duurzaamheid in afvalinzameling, is de vloot vuilniswagens. Momenteel rijden er 130 inzamelvoertuigen rond in de stad, en deze rijden allemaal op diesel. Ons doel is om over acht jaar alle vuilniswagens op waterstof of elektriciteit te laten rijden.”

Zelf de spaarpot spekken

Al deze duurzame ambities brengen kosten met zich mee. De begroting van de gemeente wordt gevormd door de afvalstoffenheffing die de inwoners elk jaar betalen. Dit komt neer op ongeveer 125 miljoen euro per jaar. Hoewel dit veel klinkt, betekent het in feite een limiet voor het aantal verbeteringen dat de gemeente kan doorvoeren. Daarom heeft het team van Van Winden besparingen opgenomen in het plan, die vervolgens gebruikt kunnen worden voor technologische innovaties, een aangepast wagenpark of opleidingen. Zo geven nieuwe sensors tegenwoordig aan wanneer een container tachtig procent vol is, zodat vuilniswagens lege containers niet meenemen op hun route. “Dit levert een enorme besparing op in het aantal gereden kilometers, als in ingezette manuren. Op deze manier dragen we bij aan onze eigen spaarpot”, aldus de programmanager.

Afvalvrij

Amsterdam wil in 2050 verlost zijn van afval. Compleet zonder afval zal de gemeente nooit zijn, maar ze wil na verloop van tijd alleen nog maar grondstoffen ophalen en geen restafval meer. De gemeente wil dit bereiken door zich te richten op preventie, met name door in gesprek te gaan met supermarkten en restaurants om voedselverspilling tegen te gaan en voorlichting te geven over de negatieve effecten van plastic op het milieu. Na onderzoek kwam Amsterdam erachter dat inwoners hun afval beter zouden scheiden als zij wisten wat ermee gebeurt. Daarop is de gemeente de campagne ‘Amsterdam maakt er wat van’ begonnen, om inwoners uit te leggen dat scheiden echt zin heeft. Volgens Van Winden een realistische doelstelling, want “we moeten wel als we af willen van de plastic soep in de oceanen en onze wereld duurzaam willen maken.”

Albert van Winden
Programmamanager Optimalisatie Afvalketen
Gemeente Amsterdam
Twitter: Albert van Winden