FLEX EV

Flexibele elektrische pakket- en onderhoudslogistiek in Rotterdam

18-10-2018
Context

Om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren en wereldwijd klimaatverandering tegen te gaan, heeft de gemeente Rotterdam zich als doel gesteld dat de logistiek in de binnenstad voor 2025 emissievrij moet zijn.

De businesscase voor het laadplein in Rotterdam bewijst dat het laagdrempeliger wordt voor bestelwagens om elektrisch te gaan laden. Martijn de Man

Uitdaging

Elektrisch vervoer wordt door Gemeente Rotterdam als de beste oplossing voor goederenvervoer gezien hierbij geen NOx en CO2 vrijkomt. Bedrijfszekere en laadzekere oplossingen voor elektrische bestelbussen zijn echter nog onbekend en er is geen showcase waaruit blijkt dat elektrisch vervoer zowel qua operatie als TCO mogelijk is in dit segment.

Aanpak

Samen met DHL, TNO, Roadrunner Koeriersdiensten en EMOSS Mobile Systems heeft PitPoint in het consortium FLEX EV een DKTI-Transport projectvoorstel voor een speciaal snellaadplein gemaakt. Met een slimme mix van opportunity charging en overnight charging wil het consortium hier een solide en snelle laadstrategie realiseren. Dit zal laten zien dat het zowel qua kosten als qua operatie mogelijk is om de distributie volledig te elektrificeren. PitPoint is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de locaties, het ontwerp en de realisatie van de laadinfrastructuur.

Onderdeel van de aanpak is om op basis van verschillende informatiebronnen, zoals routedata, infrastructuur en beschikbare locaties een shortlist op te stellen die vervolgens getoetst kan worden op de impact om de bedrijfsvoering. Met de uitkomst van deze scan wordt het plein vervolgens technisch ontwikkeld om te passen bij de bedrijfsvoering van de klanten en de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren.

Resultaat

Het DKTI-projectvoorstel is gunstig ontvangen. Het ministerie van IenW verleent bijna 2 miljoen euro subsidie aan FLEX EV omdat verwacht wordt dat het project een bijdrage kan leveren aan de lokale luchtkwaliteit en de vermindering van de uitstoot van CO2. Inmiddels is de ontwikkeling van dit snellaadplein in volle gang. Het FLEX EV project wordt naar verwachting afgerond in 2021.

Toekomstvisie

Projectleider Martijn de Man van PitPoint:” De businesscase voor het laadplein in Rotterdam bewijst dat het laagdrempeliger wordt voor bestelwagens om elektrisch te gaan laden. Het kan al interessant zijn vanaf 4 voertuigen die op bijna dagelijkse basis samenkomen om te overladen. PitPoint kan dit voor partijen faciliteren.”

We zien dat het ondersteunen van het EV distibutie verkeer met voor dit type voertuigen ingerichte laadhubs en afspraken m.b.t. timeslots zorgt voor een grotere bedrijfszekerheid bij de inzet van het materieel en een verminderde onzekerheid m.b.t. het bereik van de voertuigen door de berijders en de planners.