Haarlem-IJmond

Het eerste gecombineerde EV/CNG busstation van Nederland         

18-10-2018
Context

PitPoint en Connexxion werken al decennia samen in de regio Haarlem-IJmond. In 2004 won Connexxion de concessie voor het busvervoer in deze regio. Connexxion koos toentertijd voor het rijden op CNG waarbij PitPoint ervoor heeft gezorgd dat de 80 bussen van Connexxion veilig en betrouwbaar getankt konden worden. In 2015 is deze concessie wederom aan Connexxion gegund. Onderdeel van de nieuwe concessie is de realisatie van volledig emissievrij vervoer in 2020. Om dat te realiseren, kiest Connexxion voor een gefaseerde overgang van de huidige vloot CNG-bussen, via Groengas naar een elektrische busvloot in 2020.

Vraag

Connexxion heeft PitPoint benaderd om de overgang van CNG naar groengas en EV in de regio Haarlem-IJmond te organiseren.

Uitdaging

Bij dit project speelden meerdere uitdagingen. Om de bussen nu en in de toekomst van duurzame brandstof te voorzien, moest debestaande energie-infrastructuur gereed worden gemaakt voor de transitie naar volledig elektrisch vervoer.

Aanpak

Projectleider Jordy Tromp: “We zijn begonnen met het bepalen van de best mogelijke (technische) oplossing voor onze klant voor de best mogelijke prijs. We hebben er voor gekozen om gebruik te maken van een bestaande installatie, die we hebben verplaatst en hebben voorzien van een upgrade. Dit om te kunnen borgen dat alle bussen gedurende de avond en nacht gevuld kunnen worden.

We zijn begonnen met het bepalen van de best mogelijke (technische) oplossing voor onze klant voor de best mogelijke prijs. Jordy Tromp

Om aan de ambities van de concessie te kunnen voldoen is er ook besloten om de bussen te vullen met duurzaam Groengas in plaats van fossiel CNG.
Tenslotte hebben we samen met Connexxion een transitiepad bepaald voor de overgang naar een volledig elektrische busvloot, waarbij er is gestart met een pilotproject met 8 bussen die elke nacht via onze volledig geïntegreerde EV/CNG installatie worden geladen.

Resultaat

September 2017 is de installatie op de nieuwe locatie in gebruik genomen. Daarmee is het PitPoint gelukt om het eerste gecombineerde EV/CNG -busstation in Nederland te realiseren.

Visie Connexxion 

“Het nieuwe station stelt ons in staat onze uitstoot direct te verminderen en is kostentechnisch ook een zeer gunstige oplossing.