Noord Holland Noord

Een race tegen de klok die PitPoint gewonnen heeft

18-10-2018
Context

Connexxion heeft de openbaar vervoer concessie van regio Noord-Holland Noord voor een periode van 10 jaar gegund gekregen. De startdatum van de concessie was 22 juli 2018. Connexxion heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Daarom was het de insteek van Connexxion om direct vanaf de start van de concessie een groot gedeelte van de busvloot elektrisch te laten rijden. Het merendeel van deze elektrische bussen zijn van VDL, een kleiner gedeelte zijn van het Chinese merk BYD. De BYD-bussen zullen vanaf de eerste dag van start concessie rijden, terwijl de verwachting is dat de bussen van VDL eind 2018 beschikbaar zullen zijn.

Vraag

Om al vanaf het begin van de concessie met een groot gedeelte van de vloot elektrisch te rijden was een ambitieus en omvangrijk plan nodig. Connexxion heeft PitPoint benaderd voor het projectmanagement, het ontwerp, de levering, installatie en het onderhoud van EV-laadpleinen voor drie verschillende locaties.

Alkmaar

  • 22 kW AC laadpalen voor 39 VDL-bussen
  • 80 kW DC laadpalen voor 15 BYD-bussen

 

Hoorn

  • 22 kW AC laadpalen voor 20 VDL-bussen
  • 80 kW DC laadpalen voor 6 BYD-bussen

 

Den Helder

  • 22 kW AC laadpalen voor 5 VDL-bussen

 

UItdaging

De bouwtijd van de laadpleinen was met 3 maanden erg kort. De grote uitdaging in dit project was dan  ook het bijtijds realiseren van de hoofdaansluitingen. Hiervoor was een strakke planning essentieel.

Aanpak

Projectmanager Frank Mulder: “Vanwege de tijdsdruk zijn we direct aan de slag gegaan. We wilden Connexxion volledig ontlasten en hebben het complete projectmanagement overgenomen. We hebben contact gezocht met de verschillende leveranciers en stakeholders en uitgezocht welke stappen en oplossingen nodig waren. Vervolgens hebben we een planning gemaakt, gezorgd voor goede afspraken met alle betrokkenen en de coördinatie met en tussen de verschillende partijen op ons genomen.” Door een strakke planning en gedegen projectmanagement heeft PitPoint ervoor gezorgd dat de netbeheerder de hoofdaansluitingen kon plaatsen, alle laadpalen van stroom konden worden voorzien en de bestaande bedrijfsvoering zo min mogelijk last heeft gehad van de werkzaamheden. “ Het was een race tegen de tijd die PitPoint gewonnen heeft.”

Resultaat

Volgens planning is 22 juli de eerste lichting elektrische bussen gaan rijden. De overige elektrische bussen worden later in 2018 verwacht en  ook daar is de infrastructuur nagenoeg klaar voor.

Visie Connexxion

“Vanaf het begin wisten we dat dit een mooi en uitdagend project was. Mede dankzij de inzet en flexiblliteit van PitPoint is het gelukt om emissievrij te rijden in Noord-Holland Noord.”