PostNL

Het wagenpark van de toekomst

19-03-2019
Context

Voertuigen van post- en pakkettenbedrijf PostNL komen in elke straat van Nederland post en pakketten bezorgen. Dit brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom heeft PostNL de ambitie uitgesproken om vanaf 2025 in 25 Nederlandse binnensteden uitstootvrij post te bezorgen. Om dit te realiseren is het bedrijf met alle betrokken medewerkers in 2014 een traject gestart om het wagenpark te vergroenen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een duurzamere bedrijfsvoering.

Vraag

Om de transitie naar een uitstootvrije vloot in te zetten, is PostNL begonnen met het vervangen van aflopende leasecontracten met vervuilende dieselmotoren door schone groengas-varianten. PostNL heeft PitPoint benaderd met het verzoek om groengas te leveren waar de auto’s op rijden. PitPoint verzorgt hiervoor de infrastructuur en het onderhoud van de tankstations.

“PostNL zoekt partners waarmee we door middel van een goede samenwerking onze ambities kunnen waarmaken. De visie van PitPoint en het innovatieve karakter van de organisatie sluiten in dat opzicht goed aan bij de ambities van PostNL.”Eduard van Veen, coördinator fleetmanagement

Uitdaging

De voorwaarde die PostNL had gesteld was dat chauffeurs binnen een acceptabele afstand van het sorteer-/distributiecentrum moesten kunnen tanken. Dit bleek nog een flinke uitdaging te zijn, omdat er in die tijd (2014) nog niet veel Groengas-tankstations waren.

Aanpak

Paul de Winter, Salesmanager bij PitPoint: “Om PostNL te ondersteunen in de overgang naar groengas hebben wij in overleg gezorgd voor een zo goed mogelijk bereikbare tankinfrastructuur. Wij hebben op basis van ritbestanden prognoses gemaakt waar we het beste stations konden plaatsen. Zo hebben wij bijvoorbeeld een tankstation in Born kunnen plaatsen tegenover een PostNL sorteercentrum.”

Resultaat

PitPoint speelt met het ontwikkelen van de tanklocaties en het daarmee leveren van groengas een belangrijke rol in de transitie van PostNL naar zero emissie vervoer.