Waterstoftankstation Delfzijl

Schoon vervoer in Groningen en Drenthe

29-03-2019
Context

De regio Groningen/Drenthe ontving in 2014 een subsidie van de Nederlandse overheid om twee waterstofbussen in de regio te laten rijden. Dit project moest gaan dienen als een pilotproject om te ervaren wat erbij komt kijken om bussen te laten rijden op waterstof. In een later stadium is het project aangesloten bij het door de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU) medegefinancierde Europese High V.LO City programma wat als doel heeft om de introductie van waterstofbussen te versnellen.

Chemiebedrijf Nouryon (voormalig onderdeel van AkzoNobel) heeft een fabriek in deze regio waar waterstof als restproduct vrijkomt. Al snel ontstond het idee om deze lokale restwaterstof toe te passen in het regionale busvervoer. Om het rijden op deze waterstof in de regio mogelijk te maken werd een publiek-privaat consortium opgericht met de partijen in het publieke en private domein: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Provincie Groningen, het OV-bureau Groningen-Drenthe, QBuzz, AkzoNobel en Groningen Seaports.

“Bij de vorming van het consortium in de vroege fase van het project hebben we gezocht naar een partner die flexibel was en dacht in oplossingen. Het project is voor Qbuzz, maar ook voor het Noorden, een showcase met internationale uitstraling geworden. Aan de basis van dit succes staan samenwerking en het vertrouwen in elkaar centraal. PitPoint heeft bewezen een betrouwbare partner te zijn, zowel in de projectfase als in de dagelijkse operatie.” Michel van der Mark, QBuzz

Vraag

Het consortium heeft aan PitPoint gevraagd om een kosteneffectief waterstoftankstation te ontwerpen, te bouwen, te onderhouden en te exploiteren voor dit project.

Uitdaging

Aan het project lagen verschillende uitdagingen ten grondslag. Van het garanderen van de kwaliteit van de waterstof tot het goed afstemmen van de komst van de bussen op het opleveren van het tankstation en de noodzaak het tankstation zo kosteneffectief mogelijk te realiseren.

Daarnaast was in de exploitatiefase nauwe samenwerking tussen PitPoint en Qbuzz noodzakelijk om het tanken van de bussen zo goed mogelijk te faciliteren en goed te communiceren in het geval de bussen of het tankstation niet beschikbaar zijn.

Aanpak

Oskar Voorsmit, business development manager waterstof: “Om een kosteneffectief en goed functionerend tankstation te kunnen realiseren met een breed palet aan wensen en stakeholders hebben wij de rol van systems integrator opgepakt. Dit betekent dat wij een op maat gemaakt station hebben ontworpen waar bij we continu hebben gekeken naar het optimaliseren van de balans tussen de wensen van de gebruiker en de integrale kosten van het tankstation.”

“Als eerste stap hebben wij samen met het consortium gekeken naar verschillende mogelijkheden en wensen. Op basis hiervan hebben wij een op maat gemaakt ontwerp en de bijbehorende kostenraming voor het tankstation gemaakt die als input diende voor de totale casus. Toen bleek dat deze raming niet paste binnen de kostenopgave van het totale project hebben we gezamenlijk gekeken naar oplossingen. Op basis daarvan zijn we iteratief ons ontwerp gaan aanpassen totdat we tot een ontwerp kwamen waarvan de kostenraming paste binnen de totale casus. Op basis van dit ontwerp hebben wij het tankstation gerealiseerd.”

Resultaat

Vanaf begin 2018 is het H2 station in Delfzijl operationeel en worden de twee waterstofbussen door Qbuzz ingezet in de dienstregeling. Het tankstation kent een hoge mate van beschikbaarheid en de afstemming tussen Qbuzz en PitPoint is zeer goed.

“PitPoint is een professionele en betrouwbare partij gebleken in het uitrollen en het operationeel beschikbaar houden van het waterstoftankstation. Daarnaast zijn het gewoon prettige mensen om mee samen te werken.” Erwin Stoker, OV-bureau Groningen-Drenthe