Groengas / CNG

Bij PitPoint tankt u 100% groengas

Wilt u klimaatneutraal rijden? Kies dan voor rijden op groengas.  Als grootste groengasleverancier van Nederland voor het wegvervoer vertellen we u graag waarom rijden op groengas een goed idee is.

Wat is groengas?

Groengas is een duurzame variant van aardgas. Net als aardgas is groengas een methaanhoudend gas en geschikt voor verbranding. Groengas wordt daarom ook wel biomethaan genoemd. PitPoint produceert groengas in Nederland. Het wordt gemaakt uit biogas, dat ontstaat bij vergisting van groen- en snoeiafval, rioolslib en mest.  Als u ervoor kiest om groengas te tanken bij PitPoint dan rijdt u op groengas dat is geproduceerd bij onder andere Meerlanden en Ecofuels.

Wat maakt rijden op groengas goed voor het milieu?

Groengas wordt geproduceerd door plantaardig en dierlijk (rest) materiaal, ofwel biomassa te vergisten. Dit materiaal heeft tijdens zijn groei CO2 opgenomen die in het vergistingsproces wordt omgezet in methaan (CH4) Tijdens het vergistingsproces ontstaat er gas dat we ‘biogas’ noemen. Dit biogas is nog niet zuiver, er zijn namelijk meer gassen en stoffen die tijdens de vergisting ontstaan. Biogas moet worden opgewerkt naar ‘aardgaskwaliteit’ zodat het in het aardgasnetwerk kan worden toegevoegd. Doordat het biogas wordt opgevangen in de vergister, en dus niet in de atmosfeer komt, heeft de totstandkoming ervan geen schadelijke effecten voor het klimaat en draagt het dus niet bij aan de opwarming van de aarde.

Ook voor de luchtkwaliteit is rijden op groengas een goede keuze.  De uitstoot van stikstof (NOx) en fijnstoffen (PM10) zijn aanzienlijk lager dan die van fossiele brandstoffen als diesel en benzine. Hierdoor is de gezondheidsschade tot 30% minder dan een diesel Euro VI-norm.

Meer informatie over CNG auto’s

Inzicht in de CO2-uitstoot van uw wagenpark? Doe de PitPoint wagenparkcheck!

Bekijk hoe eenvoudig, snel en schoon het tanken van Groengas/CNG is.

ALLE MILIEUVOORDELEN OP EEN RIJ

  • Tot 80%* minder CO2 uitstoot dan diesel en benzine
  • Tot 30% minder gezondheidsschade (PM10 en NOx) dan diesel Euro VI-norm
  • Geen uitstoot van roet

Bekijk voor de bron van deze cijfers de brandstofrankingen van Natuur en Milieu bij downloads

WAAROM organisaties kiezen voor groengas

  • voordeliger dan andere (schone) brandstoffen
  • beter voor mens en natuur
  • ruime keus aan courante voertuigen
  • dekkend netwerk van CNG/groengas-tankstations
  • schonere verbranding spaart de motor
  • motor loopt stiller dan diesel
  • tanken gaat net zo snel als benzine of diesel

Volledig schoon vervoer in 2030. Dat is ons doel. Daar geloven we in. Dit willen we bereiken door schone brandstoffen beschikbaar te stellen die kostenconcurrerend en schoner zijn dan traditionele brandstoffen.

Met de inzichten van vandaag verwacht PitPoint dat  we in de toekomst grootschalig rijden op waterstof en kiezen voor elektrisch vervoer. Vandaag de dag is dat echter nog niet voor alle voertuigtypen en vervoersbehoeften een haalbaar alternatief.

In deze gevallen biedt rijden op groengas uitkomst. Groengas is  een transitiebrandstof die al wel uitontwikkeld en volop inzetbaar is. Zodat we vandaag kunnen beginnen met schoner rijden. PitPoint is de grootste leverancier van groengas aan het wegverkeer en werkt hard om het aantal tankstations verder uit te breiden. Want een economisch en ecologisch verantwoord alternatief voor diesel en benzine kan niet langer op zich laten wachten.

Wat is het verschil tussen groengas en CNG?

CNG staat voor Compressed Natural Gas. Ofwel: aardgas onder druk. Het is een schone voordelige fossiele brandstof met een veel lagere uitstoot van fijnstof, NOx, en CO2 in vergelijking met traditionele brandstoffen. Groengas heeft dezelfde samenstelling als CNG maar heeft een hernieuwbare oorsprong. In tegenstelling tot CNG is groengas dus geen fossiele brandstof meer.

Alleen nog maar groengas tanken bij openbare stations

Tot voor kort bood PitPoint in haar netwerk zowel CNG als groengas aan. Sinds kort biedt PitPoint in haar openbare netwerk alleen nog maar groengas aan. De stap naar 100 procent groengas kon niet eerder worden gezet, omdat PitPoint de omslag alleen wilde maken wanneer het zeker was van langdurige beschikbaarheid van het type groengas (geavanceerde biobrandstof) dat zou moeten worden aangeboden. Daardoor bood PitPoint tot nu toe in haar netwerk zowel CNG als groengas aan. Inmiddels is de schone brandstoffenleverancier er dus in geslaagd om vanaf 1 juli 2019 volledig groengas te leveren aan haar klanten middels het openbare netwerk.

Heeft u een verklaring nodig als bewijslast dat u groengas heeft getankt? Download dan hier de groengasverklaring van PitPoint

Download groengasverklaring