Benchmark ‘Duurzaam Inkopen Vervoer 2018’

Een onderzoek naar gemeentelijke vervoersaanbestedingen 2017/2018: Doelgroepenvervoer en eigen wagenpark.

Download benchmark duurzaam inkopen vervoer 2018 »