Een terugblik op 2018

Het jaar van het klimaatakkoord

20-12-2018

Met de feestdagen voor de deur, is het alweer tijd voor mijn laatste blog van dit jaar. De tijd  is gevlogen en het is een bewogen jaar geweest. In mijn nieuwjaarsblog voorspelde ik dat 2018 ‘het waterstofjaar’ zou worden. Die voorspelling is voor PitPoint in ieder geval uitgekomen. Zo opende we in januari een waterstoftankstation in Delfzijl en werd de bouw van ons waterstoftankstation in Arnhem onlangs aangekondigd. De ontwikkelingen omtrent schone brandstoffen stonden dus niet stil. Het meest besproken onderwerp van afgelopen jaar is misschien wel het Klimaatakkoord. Niet zo gek dat ik mijn laatste blog van 2018 hier dan ook aan wijd.

Kabinetsappreciatie: een belangrijke stap

Met de kabinetsappreciatie eerder dit jaar is een belangrijke stap gezet in de richting van een nationaal klimaatbeleid. De Urgenda-uitspraak zorgde bovendien voor extra druk op de ketel. Toch is het de vijf tafels niet gelukt om te komen tot een akkoord in 2018. En de plannen die er nu liggen stuiten op de nodige kritiek. Zo luidden milieuorganisaties ‘de noodklok’ omdat de tot nu toe gemaakte afspraken volgens hen niet goed genoeg zijn. Zij kunnen het akkoord niet ondertekenen ‘als de juiste maatregelen er niet in komen te staan’.

Ook werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn niet tevreden met de gang van zaken. Ze maken zich bijvoorbeeld zorgen om de betaalbaarheid van de klimaatafspraken voor mobilisten. VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer pleit bovendien voor een ‘time-out’ van de onderhandelingen tijdens de feestdagen. te staken. Natuurlijk gun ik de onderhandelaars ook de feestdagen om op tot rust te komen. Maar dan wel op de voorwaarde dat, zodat in januari alle zeilen worden bijgezet om voor de zomer tot een akkoord te komen.

Iedereen aan de elektrische auto?

Tot de feestdagen wordt er in ieder geval nog flink onderhandeld. Zo blijkt uit gelekte stukken in handen van de NOS blijkt dat de Mobiliteitstafel wil dat er in 2030 alleen nog elektrische auto’s verkocht worden in Nederland. Hierover zijn de onderhandelaars aan de Klimaattafel het al bijna eens.

De RAI-vereniging waarschuwt voor een te grote focus op elektrisch. Voor lange afstanden is inzet van waterstof volgens hen essentieel. Ook ik blijf het belang van een combinatie van schone brandstoffen benadrukken, om fossiele brandstoffen op korte termijn te verbannen. Naast elektrisch en waterstof is ook groengas een uitstekend alternatief. Wellicht is het een goed voornemen voor de Mobiliteitstafel om zich niet blind te staren op één schone brandstof!

Accijnsverhoging: symbolisch of doeltreffend?

Een ander gerucht is de verhoging van accijns op diesel en benzine in 2020 met 1 cent. In 2023 wordt de accijns op diesel nogmaals verhoogd met 1 cent. Volgens de NOS kan dit ‘aardig oplopen voor mensen die veel rijden en leidt nog tot discussie’. Maar is dat niet het doel van deze accijnsverhoging? Hogere prijzen moeten aanzetten tot gedragsverandering en een duidelijk signaal afgeven: fossiele brandstoffen behoren tot de verleden tijd. Of dat daadwerkelijk gebeurt met zo’n minimale verhoging, is de vraag. Hebben we te maken met symboolpolitiek of met een doeltreffende maatregel?

Verbeterde luchtkwaliteit

Ik kan er lang of kort over zijn, maar het klimaat heeft ons dit jaar allemaal bezig gehouden. Alleen al om die reden bestempel ik 2018 als een succesvol jaar. Ook op het gebied van luchtkwaliteit zijn er trouwens de nodige resultaten geboekt. Ik vind het mooi om te zien dat steeds meer gemeenten het heft in handen nemen om luchtkwaliteit te verbeteren. Een recent rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA) laat zien dat we sinds 2000 flinke stappen hebben gezet, maar dat er nog wel werk aan de winkel is.

Enfin, in 2019 ga ik gestaag door met de strijd voor schone lucht en een emissieloze toekomst. Maar nu eerst genieten van de feestdagen. Tot volgend jaar!

2 Reacties

  • Naar verwachting zal de motorrijtuigbelasting voor conventionele brandstoffen (inclusief CNG) op korte termijn fors verhoogd worden om de financiering van goedkope elektrische auto’s te kunnen bekostigen. Als CNG groen gas rijder voel ik me dan ook erg gedupeerd en ten onrechte benadeeld . Ik rij immers CO2 neutraal. Het zou goed zijn als Pit Point zich er hard voor zou maken een uitzonderingspositie voor CNG voertuigen te realiseren. Veel succes met het lobby werk richting politiek en branche organisaties als ANWB BOVAG etc.

  • Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *