Email Disclaimer

De inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kan informatie bevatten die voorbehouden is aan de beoogde ontvanger en/of vertrouwelijk is. Deze e-mail en de bijlagen mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, niet gebruikt worden en op geen enkele wijze gekopieerd worden door iemand anders dan de beoogde ontvanger van deze e-mail. Als u deze e-mail per abuis heeft ontvangen verzoeken wij u ons telefonisch of per e-mail te waarschuwen en deze e-mail te verwijderen.

The content of this e-mail and any attachments may contain information reserved for the intended recipient and/or information which is confidential. This e-mail and its attachments may not be disclosed to third parties, and should not be used or copied in any way by anyone other than the intended recipient of this e-mail. If you have received this e-mail by mistake, please notify us by telephone or e-mail and delete the respective e-mail.