Blog: Europa, doe niet langer luchtig over luchtkwaliteit

Klaar de lucht met schone brandstoffen

24-04-2018

Met het blote oog is het wellicht niet te zien, maar de lucht die we inademen is lang niet overal even schoon. Sterker nog, in Europa overlijden jaarlijks bijna een half miljoen mensen vroegtijdig aan de gevolgen van luchtvervuiling. De grootste boosdoener als het gaat om luchtkwaliteit is het verkeer. En dan vooral voertuigen die rijden op diesel. Volledig onnodig, wat PitPoint betreft. Aangezien er nu al tal van alternatieve brandstoffen voor handen zijn die luchtkwaliteit wél ten goede komen.

’Laatste kans’ voor EU lidstaten en luchtkwaliteit

Slechte luchtkwaliteit was afgelopen jaar reden voor de Europese Commissie om een aantal lidstaten op het matje te roepen. Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië kregen toen al een ‘laatste waarschuwing’ omdat ze zich niet hielden aan de gestelde normen. En dit is slechts het topje van de ijsberg, want volgens de Commissie zijn er nog achttien lidstaten die de luchtkwaliteitsnormen overschrijden.

Op 30 januari jl. kwamen negen lidstaten naar Brussel voor een overleg met Eurocommissaris Karmenu Vella. Hij gaf de lidstaten een week om een plan van aanpak te presenteren ter verbetering van de luchtkwaliteit. Volgens Vella heeft de Commissie “continu ‘gezegd groot te willen zijn in grote dingen’. En het wordt niet groter dan het verlies van mensenlevens dankzij luchtvervuiling”.

PitPoint is het roerend met Vella eens wat dit betreft. Vanuit mijn rol als CEO van PitPoint en ambassadeur voor het gebruik van schone brandstoffen, zou ik echter nog een stap verder willen gaan: als de gewaarschuwde lidstaten hier op korte termijn niets aan veranderen, dan wordt het tijd dat de Commissie haar tanden laat zien. Om het jaarlijkse aantal slachtoffers als gevolg van luchtvervuiling niet verder te laten toenemen, volstaan loze beloftes simpelweg niet. Alleen door concrete actie kunnen we de uitstoot van vervuilende stoffen verlagen.

Klaar de lucht met schone brandstoffen

Of het zover komt, zal binnenkort blijken. De plannen van de negen lidstaten om luchtvervuiling tegen te gaan en tot de EU-normen terug te brengen worden momenteel geëvalueerd. Mochten ze niet volstaan, dan zijn juridische stappen het gevolg. Dat bevestigde de Commissie op dezelfde dag als de World Health Organisation (WHO) en de Health and Environment Alliance (HEAL) de Europese Unie opriepen nu écht daadkrachtig op te treden tegen luchtvervuiling.

Ook zij stellen dat in de verbetering van luchtkwaliteit nog veel terrein te winnen valt. En erkennen de rol die uitstoot van schadelijke stoffen door transport en verkeer hierbij speelt. Tegelijkertijd erkennen ze dat het bewustzijn onder de lidstaten groeit en er door hen meer actie ondernomen wordt ter verbetering van de luchtkwaliteit. Neem de vervuilende diesels die binnenkort uit steden als Rome, Düsseldorf en Suttgart worden verbannen, waarover ik in mijn vorige blog schreef.

Ook in Londen timmeren ze goed aan de weg. De politie aldaar heeft recentelijk extra ingezet op waterstofauto’s. Dit is een trend die waarneembaar is in heel het Verenigd Koninkrijk. Het is mooi om te zien dat de Britten  zo veel interesse hebben in schone mobiliteit.

Voldoende schone brandstoffen, onvoldoende schone voertuigen

Ook de autotive-industrie speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van luchtkwaliteit in Europa. Ter illustratie: Een analyse door het Platform for Electromobility, waarin onder andere partijen als Tesla, Transport & Environment en Siemens in vertegenwoordigd zijn, laat zien dat niet een gebrek aan laadpalen, maar aan elektrische voertuigen het probleem is.

Helaas kiest de Europese auto-industrie er vanuit economisch oogpunt voor om pas vanaf 2019 op schone modellen over te gaan. Hier is dus snel veel winst te behalen.

Als PitPoint doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat er voor alle bestaande en toekomstige voertuigmodellen schonere brandstoffen als LNG, CNG, groengas, waterstof en ook elektriciteit ruimschoots beschikbaar zijn. De technologie is er vandaag al.

Mijn dringende oproep aan alle stakeholders binnen de brandstofketen is dan ook: laten we gezamenlijk aan de slag gaan voor schonere lucht. Wij geloven dat 100% schoon vervoer mogelijk is vanaf 2030. De kansen liggen voor het oprapen. De weg naar zero-emissie start nu!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *