Gastblog: De hobbelige weg naar gezonde lucht

Door Michael Rutgers, directeur van het Longfonds

18-12-2017

In mijn vorige blog ging ik in op het belang van gezonde lucht voor je gezondheid. Veel longpatiënten zijn zich hiervan bewust: 70 procent van hen weet dat vieze lucht de gezondheid van hun longen schaadt. Dit in tegenstelling tot het algemeen publiek: maar 30 procent van hen is op de hoogte van de effecten van ongezonde lucht. In de politiek is de bewustwording steeds vaker wel aanwezig. Maar daar ontbreekt het vaak aan concrete en effectieve maatregelen.

Wie gezonde lucht belangrijk vindt, valt de vele dagelijkse berichten in de media over dit onderwerp op. Een nieuwe satelliet die de luchtvervuiling goed in kaart brengt, scooters die naar de rijbaan zouden moeten, mensen die ziek worden van houtrook, de uitbreiding van vliegvelden Lelystad en Schiphol, en de onrust over de uitstoot van de varkens in Deurne. 70 procent van de Nederlanders is hier echter niet mee bezig. Voor hen heeft het Longfonds begin dit jaar een publiekscampagne gelanceerd. In deze campagne vroegen we mensen om te luchtkwaliteit in hun buurt te checken. Ruim 450.000 mensen gaven gehoor aan deze oproep. Begin 2018 gaan we deze campagne herhalen. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken. Door de bewustwording te verhogen dat gezonde lucht noodzakelijk is, verhogen we ook de acceptatie van maatregelen vóór gezonde lucht. Zodat we beseffen dat langzamer rijden op de snelweg gunstig is voor de luchtkwaliteit en dat milieuzones de lucht lokaal echt gezonder maken.

We zijn al langer actief om de politieke bewustwording te vergroten. Er is inmiddels aandacht voor gezondheid in luchtkwaliteitsbeleid. Ook is er brede ondersteuning voor het idee dat de lucht nog niet gezond is als aan de Europese normen voor luchtkwaliteit wordt voldaan, maar dat we moeten toewerken naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die voor fijnstof tweeënhalf keer lager liggen. In het regeerakkoord staat dat er ‘een Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit komt dat zich richt op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit’. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Dit is precies waar het Longfonds november vorig jaar voor gepleit heeft toen we de Tweede Kamer een petitie aanboden. Het streven is dat het Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit eind 2018 gereed is. Daarom is het nu zaak dat het niet bij mooie woorden blijft. Het is tijd voor concrete maatregelen die de lucht echt gezonder maken. Wij willen dat er alvast een begin gemaakt wordt door gesprekken op te starten met provincies, gemeenten en andere stakeholders.

De huidige ambitie is om tussen 2030 en 2050 te voldoen aan de WHO-advieswaarden. Dat kun je zelfs met de beste wil niet ambitieus noemen. Ook willen we dat er een einde komt aan het ‘opvullen’ van de normen. Als de luchtvervuiling onder de normen blijft, dan moeten we geen extra maatregelen of projecten toelaten die de lucht weer viezer maken. Gelukkig krijgen we veel bijval van andere organisaties, zo dwingt de rechtszaak van Milieudefensie de overheid om sneller, concretere stappen te zetten. En spreken ook artsen zich uit voor maatregelen voor gezonde lucht. Daarnaast is er ook in bedrijfsleven steeds meer bewustzijn, ons partnership met PitPoint is daar een mooi voorbeeld van. Samen werken we toe naar gezonde lucht, zodat niemand meer ziek wordt van de lucht die hij inademt.

Een belangrijk moment om gezonde lucht onder de aandacht te brengen zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Die vinden plaats in maart 2018. We hebben de politieke partijen van de 100 grootste gemeenten input gegeven voor hun verkiezingsprogramma. We willen graag dat gezonde lucht in zoveel mogelijk gemeenten in het coalitieakkoord wordt opgenomen. Lokaal kan worden gewerkt aan het terugdringen van vervuilend verkeer in de binnensteden en nabij woonwijken en het aanpakken van de overlast en gezondheidsschade door houtrook. Rond de verkiezingen gaan we gemeenten hier nog nader op aanspreken.

Kortom: we schaken op verschillende borden. Luchtvervuiling wordt erkend als een gezondheidsbedreiging, maar er is nog veel nodig om de lucht echt gezonder te krijgen. Volgende keer vertel ik meer over wat je zelf kunt doen.

Michael Rutgers

Een Reacties

  • Geachte heer,

    Een korte opmerking. Zoals gewoonlijk worden tal van zaken betreffende vervuiling neergelegd bij de burger.Hier is sprake van willekeur. De burger wordt wegens voortzetting van massale industriële/consumptieve handel opgezadeld met uitstoot van vliegverkeer, dieselvrachtwagens,vleesverwerking,auto-industrie.De geglobaliseerde wereldeconomie levert de gehele mensheid een enorme vervuiling op.
    De gemakkelijkste weg is het probleem bij de kleinburger , de gemeente te leggen. Nu eens aan de gang gaan om economie op de juiste plaats te adresseren: de overheid, de staat der Nederlanden en haar neo-liberaal, gedecentraliseerd beleid. Daar ligt de verantwoordelijkheid .

  • Geef een antwoord

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *