Een goede zomer voor schone brandstoffen in Europa

REDII en andere stappen voorwaarts op de weg naar zero emissie

10-09-2018

Net als velen van u, ben ik inmiddels weer aan het werk na mijn vakantie en kijk ik terug op een mooie zomer. Ook op het gebied van schone brandstoffen waren het zonnige weken. Er zijn namelijk een aantal belangrijke beslissingen genomen voor de transitie naar zero emissie vervoer. Op Europees niveau, in het kader van de Richtlijn hernieuwbare energie. Maar ook op nationaal niveau. Zo is er nieuwe regelgeving voor schone mobiliteit in Frankrijk, en zijn er substantiële subsidies toegekend voor het uitbreiden van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in Nederland en België. Wat mij betreft stuk voor stuk positieve stappen om de klimaatdoelstellingen van Parijs alsnog te kunnen behalen. Mits de EU lidstaten en de Europese transportsector er de juiste invulling aan geven uiteraard. Ik licht ze hier graag kort voor u toe.

De Europese transportsector en hernieuwbare energie

De kogel is door de kerk: de onderhandelaars van het Europees Parlement en EU-lidstaten hebben in juni overeenstemming bereikt over het aanpassen van het beleid voor hernieuwbare energie. De gewijzigde Richtlijn hernieuwbare energie, de REDII, stelt dat in 2030 nagenoeg een derde van het totale energieverbruik in Europa uit hernieuwbare bronnen afkomstig moet zijn. Ook de doelstellingen voor de transportsector zijn in de definitieve versie van REDII opgelopen.

Zo dient, in 2030, 14% van het brandstofgebruik voor weg- en railtransport hernieuwbaar te zijn. Hiervan moet minimaal 3,5% bestaan uit tweede generatie biobrandstoffen, de zogenaamde geavanceerde biobrandstoffen. Groengas valt bijvoorbeeld ook binnen deze categorie. Naast hernieuwbare elektriciteit, dat voor wegtransport zelfs gestimuleerd wordt met een vermenigvuldigingsfactor van 4, kan de doelstelling voor transport binnen REDII ook worden ingevuld met waterstof. Mits deze wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen.

Groen licht voor groengas en groene waterstof

Als CEO van PitPoint clean fuels ben ik voorzichtig enthousiast over REDII. We moeten de details uiteraard nog verder bestuderen, maar het lijkt erop dat de internationale handel in groengas door de vernieuwde regelgeving zal worden gestimuleerd. Door groene waterstof te laten meetellen hebben zowel de landen als de transportsector in Europa, naast hernieuwbare elektriciteit en groengas, nóg een belangrijke hernieuwbare brandstofoplossing in handen. Beide ontwikkelingen zijn wat ons betreft noodzakelijk om schoon vervoer te realiseren.

Nu is het wachten op de plenaire stemming van het Europees Parlement op 12 november, en op groen licht van de Europese Raad. Daarna moeten de 27 lidstaten beginnen met de implementatie van de richtlijn in de nationale wet- en regelgeving. Laten we hopen dat ze alle schone brandstoffen die hen ter beschikking staan optimaal zullen gaan inzetten. De energie transitie in Europa vergt namelijk een veelvoud aan oplossingen. Zoals ik in mijn vorige blog heb uitgelegd, er is niet slechts één ‘silver bullet’ schone brandstof. Voor iedere markt en ieder voertuig zal de route naar zero emissie er anders uitzien, afhankelijk van beschikbaarheid, betaalbaarheid, en benodigd bereik.

Op naar klimaatneutraal vervoer in Frankrijk

Ook de Franse regering maakte deze zomer een grote stap op hun route du zéro émission. Afgelopen maand is daar in het kader van nieuwe regelgeving, de Loi Mobilités, aangekondigd dat zware voertuigen vanaf 2050 klimaatneutraal moeten zijn. Très bien! Om dit te realiseren, is het gebruik van groengas, CNG en LNG in goederen- en personentransport laagdrempeliger geworden. Zo is de accijns op deze brandstoffen tot 2022 bevroren en wordt er financiële hulp geboden voor het plaatsen van installaties voor de productie van groengas.

Het Franse Ministerie van Ecologie lijkt ook vastberaden om waterstof op de kaart te zetten in Frankrijk. Vanaf 2019 wordt er honderd miljoen euro geïnvesteerd in het “plan Hydrogène”. In dat kader moeten er in 2023 honderd waterstofstations gebouwd zijn langs de Franse wegen. Een subsidieprogramma stimuleert de ontwikkeling van bussen, treinen, vrachtwagens en boten op waterstof. Binnenkort wordt bekend gemaakt welke regels er gelden voor de installatie van waterstofstations in reguliere stations.

Het is in ieder geval duidelijk dat Frankrijk voorop wil lopen als het gaat om investeringen in clean fuels. Dit moedig ik natuurlijk van harte aan en PitPoint helpt graag mee met het realiseren van deze mooie ambities.

BENEFIC stimuleert schone brandstoffen in de Benelux

Ook vanuit de Lage Landen kwam er tijdens de zomer een positieve mededeling voor een schonere toekomst. Het Nederlands-Belgische samenwerkingsverband BENEFIC maakte bekend 5,3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van schone en groene transporttechnologie. Naast REDII, levert BENEFIC hiermee ook een bijdrage aan de Europese Clean Power For Transport richtlijn.

Ik ben dan ook trots te kunnen melden dat PitPoint door BENEFIC een bedrag van 1,3 miljoen euro toegewezen heeft gekregen voor het realiseren van zeven CNG en EV projecten in Nederland en België. Hiermee kunnen wij onze tanklokaties en laadinfrastructuur in deze landen nog verder uitbreiden.

Tijd om weer aan de slag te gaan!

Nu de vakantie periode definitief ten einde is, is het hoog tijd om weer aan de slag te gaan. Aan de slag om onze missie van 100% schoon vervoer in 2030 te bereiken, samen met onze partners, en samen met u. De ontwikkelingen van deze zomer laten zien dat zero emissie transport, en daarmee een schonere toekomst, mogelijk is. Het is aan ons allen om deze ontwikkelingen om te zetten naar daden. Dus, waar wachten we nog op?!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *