Groengas hoort net als elektrisch en waterstof in het rijtje van groene brandstoffen

Groengas is onderbelicht als schone en duurzame brandstof.

19-06-2018

Dat stelt een onafhankelijk rapport van milieu expert Jan Paul van Soest dat eind april veelvuldig in het nieuws was. Om in de toekomstige energiebehoefte te voorzien is de inzet van groengas onmisbaar. Van Soest pleit voor de inzet van groengas in oude huizen en fabrieken. Dit is een nobel streven, en tegelijkertijd ben ik van mening dat een inzet van groengas in bepaalde vervoersmarkten haalbaarder en effectiever is.

Om de uitstoot van het verkeer aan banden te leggen en de luchtkwaliteitseisen van de Wereldgezondheidsraad te behalen kijkt de Nederlandse overheid vooral naar de elektrificatie van al het Nederlandse wegvervoer. Dat is mooi, maar zou de overheid niet weg moeten blijven van het stimuleren van bepaalde technieken en meer moeten sturen op basis van de te behalen doelen? Doelen die concreet zijn geformuleerd in het Parijsakkoord. Bovendien is niet op alle markten een goed elektrisch alternatief beschikbaar, waardoor er nog steeds veel dieselvoertuigen op de weg komen. Dat zou geen optie meer moeten zijn!

Minder transportkilometers, meer CO2-reductie

Groengas kan een prima rol vervullen in het sneller uit faseren van diesel in deze markten. Een overheid die groengas omarmt kan jaarlijks 2 miljard dieselkilometers vermijden. Dat komt neer op een besparing van 400 ton NOx en 0,4 Mton CO2-uitstoot. Dit is vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van aardgas en elektriciteit door 80.000 vier-persoonshuishoudens op jaarbasis. [bron milieucentraal]

Het gaat hierbij om markten waar elektrisch rijden nu nog deels of (financieel en/of operationeel) niet haalbaar is. Hierbij kan je denken aan bestel- en distributieverkeer, taxi- en contractvervoer, de ov-bussen, touringcars, bouwwerktuigen en de gemeentelijke afvalinzameling -en groenvoertuigen. Het inzetten van groengas heeft zich in deze markten al bewezen. Met de inzet van groengas worden emissies direct teruggedrongen.

Groen, voordelig én nationaal geproduceerd

Groengas van Groente- Fruit- en Tuinafval (GFT), rioolslib en reststromen levert al snel een well to wheel CO2-besparing op van meer dan 80 procent. Bovendien is een groengasmotor stiller en stoot die veel minder fijnstof en NOx uit dan een dieselmotor in de praktijk. Groengas is, in tegenstelling tot veel andere biobrandstoffen, ook nog eens gevrijwaard van negatieve effecten elders in de wereld (zoals kap van tropisch bos). Groengas kan nationaal worden geproduceerd. In Nederland verdienen we er dan ook zelf aan, het aanwezige aardgasnetwerk wordt gebruikt voor de distributie en zo besparen we vele transportkilometers die anders met diesel zouden worden gereden.

Ik roep de Nederlandse overheid dan ook op om groengas te omarmen als “groene brandstof” zolang elektriciteit en waterstof nog niet voor alle markten volledig beschikbaar is. Een overheid die groengas omarmt zorgt dat dieselvoertuigen uit de stad verdwijnen. En dat is winst voor de gezondheid van mensen, het klimaat en de BV Nederland.

3 Reacties

 • Mee eens!
  Als ik het goed heb kan groengas, methaan dus, niet alleen uit diverse soorten afval gewonnen worden, maar ook, zoals Audi doet, via elektriciteit, uit zonne- en windenergie – die daardoor kunnen worden opgeslagen, via het aardgasnet, in LNG of in gaslagen.
  Dit maakt het mogelijk langer te profiteren van het bestaande aardgasnet en de transitie geleidelijker te laten verlopen.

 • Als overtuigd CNG rijder ondersteun ik van ganser harte uw pleidooi !!
  Historische fout van de politiek om CNG een aantal jaren geleden op één hoop te gooien met benzine en LPG vwb de MRB, maar de groepsvervoer/ taxibranche snapt t tenminste, nu de gewone particulier mer > 20000 km per jaar nog én onze eigen Bestuurders die aan stimuliknoppen zit !!

 • Ondersteun de oproep aan de overheid graag. Het gemiddelde diesel verbruik van inzamelwagens van grondstoffen en afval in gemeenten is anderhalf tot twee keer zo hoog als van de bekende veertigtonner op de snelweg. Groen gas of waterstof zijn dan de twee enige reële alternatieven voor diesel.

 • Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *