Blog: Het jaar van de waarheid

Een gelukkig en duurzaam 2018 gewenst namens PitPoint!

10-01-2018
Europees leiderschap versus klimaatverandering

Een gelukkig en duurzaam 2018 gewenst namens PitPoint! Ik ben benieuwd naar wat dit jaar voor ons in petto heeft. De ontwikkelingen omtrent schone brandstoffen zullen in ieder geval allesbehalve stilstaan. Mijn voorspelling is dat Europa op dit gebied voor veel verandering gaat zorgen.

Sterker nog, ik denk dat 2018 het jaar gaat zijn dat Europa voorop gaat lopen in de strijd tegen klimaatverandering en luchtvervuiling. Ik heb een aantal momenten op een rijtje gezet die wat mij betreft allesbepalend zullen zijn voor de ontwikkeling van schone brandstoffen, en dus een schonere toekomst.

Een laatste pitstop voor het Klimaatakkoord

In november van dit jaar zal de laatste hand gelegd worden aan het Klimaatakkoord van Parijs. Wereldleiders komen dan in Polen bijeen om de overgebleven hobbels op de weg te bespreken. ‘Unity is the path’, stelde VN secretaris-generaal António Guterres in zijn nieuwjaarstoespraak. Ook al trekt de VS zich daar niets van aan en intenties van deze grootmacht om het Klimaatakkoord weer te steunen zijn er (nog steeds) niet.

De houding van de VS biedt Europa een uitgelezen kans om de rol van wereldleider op het gebied van klimaatbeleid op zich te nemen. Het gapende gat dat de VS achterliet zullen de overgebleven landen zelf moeten dichten. Er zullen onderling coalities gesmeed moeten worden, nationaal en regionaal, willen we echt werk maken van zero emissions. Het samenwerkingsverband van de Benelux om elektrisch rijden in de drie landen te stimuleren, vind ik hier een mooi voorbeeld van.

Hoopgevend hierbij is de houding van Macron die zijn rol als aanvalsleider in de strijd tegen klimaatverandering met verve vervult. Zo bereidt Macron tijdens zijn staatsbezoek aan China samen met president Xi Jingping de bijeenkomst in Polen voor. Met de hulp van China ziet Macron kansen in ‘making our planet beautiful and great again’. Ik zeg: Hou dit optimisme vast!

Juncker richt pijlen op alternatieve brandstoffen

Dit jaar zal ook de Europese Commissie verder timmeren aan een meer duurzaam Europa. De tien prioriteiten van Commissie-Juncker zullen worden uitgevoerd en afgerond. Waaronder prioriteit nummer drie: ‘Een schokbestendige energie-unie en een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering’. ‘

De Commissie zal in 2018 haar pijlen met name richten op nieuwe CO2-normen voor wegverkeer en meer tijd en geld steken in de ontwikkeling van batterijen en alternatieve brandstoffen in Europa. Hopelijk zal dit ook bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. Uit de meest recente Air Quality Index blijkt er op het gebied van Europese clean cities nog heel wat terrein te winnen valt.

Naast een eigen bijdrage van de Commissie aan schone mobiliteit, is het mijns inziens hoog tijd er op toe te zien dat de lidstaten actief gaan investeren in clean fuels.

De loze belofte van Merkel

Terug naar heden. Alle ogen zijn op dit moment gericht op Duitsland, en in het bijzonder op Angela Merkel. De koers van haar toekomstige kabinet is van grote invloed op het Europese klimaatbeleid voor de komende jaren. Echter, het lijkt er helaas op dat het klimaat en schone lucht geen prioriteit hebben in de coalitieonderhandelingen.

In een poging het gestrande huwelijk tussen CDU, SPD en CSU te redden, is het Duitse klimaatdoel voor 2020 zonder pardon van tafel geveegd. Volgens de onderhandelende partijen is de doelstelling van 40 procent minder CO2-uitstoot in 2020, ten opzichte van 1990, niet (langer) haalbaar. De partijen willen zich in plaats daar van focussen op de klimaatdoelen van 2030.

Dit is een grote teleurstelling en werkt demotiverend voor landen die wél streven naar het behalen van de 2020 deadline. Voor Merkel is deze keuze uiterst pijnlijk aangezien dit tegen haar verkiezingsbelofte indruist. Het is te hopen dat de onderhandelende partijen bij zinnen komen, aangezien de snelheid van de klimaatverandering geen genade kent.

Vol goede moed voorwaarts

Ondanks de recente ontwikkelingen in Duitsland, houdt PitPoint er de moed in en gaat in 2018 gestaag door met de expansie op de Europese markt. Ik kijk ernaar uit om met mijn team ons netwerk van stations voor schonere brandstoffen als CNG, LNG, Groengas, elektriciteit en waterstof verder uit te breiden (zoals hier in Delfzijl) en in nieuwe landen te introduceren.

Als 2018 inderdaad het jaar wordt dat Europa een vuist maakt tegen klimaatverandering, dan kan er gerekend worden op de steun van PitPoint.

Erik Kemink

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *