Keuring

CNG-tankstations van Pitpoint

Milieu- en regelgeving zijn belangrijk bij tank- en pompinstallaties, zo ook bij CNG –tankinstallaties. Eén keer in de 6 jaar worden al onze CNG-tankstations helemaal geïnspecteerd en officieel herkeurd door een onafhankelijke gecertificeerde EU-instantie de zogenaamde Notified Body. Tijdens deze keuring worden onderdelen van de complete aardgasinstallatie gecontroleerd en getest. Waar nodig worden componenten vervangen en de volledige pompinstallatie opnieuw ingesteld.

Twee dagen is het station in onderhoud

Om dit grondig te doen en de juiste werking voor komende jaren te garanderen kan de tankzuil maximaal twee dagen niet gebruikt worden. Eventuele overlast van de werkzaamheden worden zoveel mogelijk tot een minimum beperkt maar we kunnen niet voorkomen dat een tankstation tijdens een keuring gesloten is.

Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden via de PitPoint-app waar u altijd kunt checken welk station in onderhoud is en waar een ander CNG-tanklocatie in de buurt is. Tip: in de PitPoint app kunt u drie locaties als favoriet aanmerken waardoor u automatisch meldingen ontvangt bij onderhoud van deze stations.