LPG versus CNG

CNG schoner en goedkoper

LPG (autogas) is een wezenlijk andere brandstof dan CNG. LPG is een mengsel van gassen dat als restproduct ontstaat bij olieraffinage, terwijl CNG puur aardgas is dat onder druk is gebracht. De tankdruk voor CNG is met 200 bar veel groter, dan die van LPG 7,5 bar. Een auto geschikt voor LPG kan dus geen CNG tanken of andersom.

De voordelen van CNG

Rijden op CNG / GroengasWe willen graag onze mobiliteit behouden, maar het liefst zonder uitstoot van vervuilende stoffen die onnodige milieu- en gezondheidsschade aanrichten. Door te kiezen voor CNG (Groengas) kiest u voor een brandstof met een veel lagere uitstoot van fijnstof, NOx en CO2; vele malen schoner dan benzine of diesel. CNG (Compressed Natural Gas ofwel aardgas) is een fossiele brandstof. In deze download meer over de voordelen van rijden op Groengas / CNG.

Folder CNG voordeliger en schoner downloaden

Een LPG-auto stoot minder CO2 en stikstofoxiden uit dan dezelfde auto op diesel of benzine, maar CNG is nóg weer schoner. LPG lijkt met een literprijs van € 0,868 goedkoper dan een kilo CNG van € 1,184 maar door de hogere energie-inhoud van CNG haalt een CNG voertuig al gauw een kwart meer kilometers uit een kilo.

Hoe ver rij je met een tank van €20,-?


De grafiek geeft de vergelijking weer van een gemiddeld personenvoertuig. Prijspeil: 28-11-2018

CNG heeft verder een veiligheidsvoordeel: het gas is lichter dan lucht en stijgt op als het vrijkomt. LPG daarentegen is zwaarder dan lucht en blijft als een deken over de grond hangen. Voor beide brandstoffen geldt dat de schone verbranding bijdraagt aan lagere onderhoudskosten dan dezelfde auto’s op benzine of diesel.

De LPG-auto heeft de afgelopen decennia fors aan populariteit ingeboet. Eind jaren tachtig reden er naar schatting meer dan een half miljoen auto’s met een LPG-tank rond in Nederland. In 2015 waren dat er nog maar 190 duizend. Begin 2016 zijn er al meer hybrides op de weg dan wagens op LPG. Een belangrijke reden voor de terugval is dat vooral voertuigen achteraf op LPG werden omgebouwd en meer storingen vertoonden en problemen met de garantie van de voertuigen gaven. CNG-voertuigen worden daarentegen vanuit de fabriek geleverd en er is inmiddels zoveel keus aan CNG, elektrische en hybride auto’s dat het de vraag is of LPG de neergang kan bijbuigen.

De PitPoint Showroom

bijna 70 modellen rijklaar op schone brandstoffen


Bekijk hier alle voertuigen op CNG/Groengas, LNG of Waterstof (H2) en zie meteen wat de actieradius, aanschafprijs en bijtelling is.
Bekijk alle voertuigen

Groengas

Waar CNG en LPG fossiele brandstoffen zijn, is Groengas de biologische opvolger van CNG waarmee men nagenoeg CO2-neutraal rijdt. Groengas wordt namelijk gemaakt uit biogas, wat ontstaat bij vergisting van groen- en snoeiafval, rioolslib en mest en wordt vervolgens op het bestaande aardgasnetwerk ingevoed. Een auto of vrachtwagen op CNG is ook geschikt voor rijden op Groengas.

Bent u benieuwd welke auto’s er rijden op CNG/Groengas? Bekijk het in de showroom van Pitpoint

Showroom