Aan de slag met aanpak luchtvervuiling!

POLITIEKE NIEUWSFLITS #26

5-07-2016

Alhoewel het weer nog niet meewerkt, staat het zomerreces in Den Haag al bijna voor de deur. Onze politici rest nog één laatste, drukbezette vergaderweek voordat er ruimte is voor vakantie, bezinning en verdieping. Daar waar het parlementair jaar ten einde loopt, is op vrijdag 1 juli ook een einde gekomen aan het Nederlandse EU-voorzitterschap. Voor een algemene beoordeling of dit een succes is geweest zijn wij niet de aangewezen partij. Echter, wij zijn verheugd dat er op de laatste dag van het voorzitterschap onder de bezielende leiding van onze staatssecretaris Sharon Dijksma (I&M) een akkoord is bereikt over een nieuwe Europese richtlijn om luchtvervuiling aan te pakken. Lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben de ambitie uitgesproken om het aantal sterfgevallen van luchtvervuiling te halveren door het instellen van ‘uitstootplafonds’. Een politieke prestatie van formaat en een duidelijk signaal naar branche, consument en maatschappij. PitPoint voelt zich in ieder geval gesterkt in haar ambitie voor schoon vervoer richting 2030. Helaas bleek afgelopen week nog maar eens hoe belangrijk dergelijke stappen zijn: uit een rapport van het Internationaal Energie Agentschap bleek dat er jaarlijks maar liefst 6,5 miljoen mensen sterven aan de gevolgen van luchtvervuiling. Schokkende cijfers waar iets aan gedaan moet worden!

Meer verduurzaming in de scheepvaart- en transport sector

Ook positief nieuws vanuit het Ministerie van Economische Zaken. Minister Kamp heeft namens Nederland een akkoord gesloten met Litouwen op het gebied van LNG. De minister ziet LNG als een schone brandstof die zal bijdragen aan een duurzamere scheepvaart en schoner wegtransport. Zo blijkt maar weer eens dat die Europese samenwerking zo gek nog niet is.

En om nog meer even in de hoek van de scheepvaart te blijven. Op 18 en 19 juni werd ‘de Texelstroom’ aan het brede publiek gepresenteerd. De nieuwe veerboot tussen Den Helder en Texel van rederij TESO is niet de eerste maar straks wel de enige veerboot die op relatief duurzaam en heel schoon CNG (gecomprimeerd aardgas) vaart. Geheel in lijn van dit bericht kondigde het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan dat er een nieuw subsidieprogramma komt voor duurzame innovaties in de binnenvaart. Schone scheepvaart blijkt dus geen illusie.

Het lng netwerk in europa breidt zich uit 

Niet alleen binnen de scheepvaart, maar ook in de transport sector wordt rijden op LNG de komende jaren belangrijker. Onlangs opende PitPoint’s partner Axègaz het eerste van 5 nieuwe LNG stations in Frankrijk. Binnen het subsidieproject ‘LNG motion’, werken onder andere PitPoint en Axègaz toe naar een LNG-netwerk van 42 stations in 9 Europese landen.

Den haag wordt elektrisch

En laten we tot slot de gemeente Den Haag nog even in het zonnetje zetten: de gemeente gaat aanschafsubsidies voor elektrische auto’s geven aan particulieren. Een goede zet om de eerder genoemde luchtvervuiling in de binnensteden aan te pakken. Samen met Natuur & Milieu gaat de gemeente ook actief aan de slag om mensen kennis te laten maken met elektrisch rijden.

Elektrisch, groengas, LNG of waterstof: wij hopen dat alle schone brandstoffen in de transitie naar schoon vervoer een belangrijke rol gaan spelen. Al de hierboven genoemde berichten dragen in ieder geval bij aan dit doel. Op naar 2030!