Amsterdamse taxibranche voor tientallen miljoenen gedupeerd

Groengas taxi’s worden niet als schoon geoormerkt

24-05-2019

De gemeente Amsterdam werkt met het Actieplan Schone Lucht toe naar een schonere en gezondere lucht in 2030. Dit betekent dat in 2030 alleen elektrische en waterstof voertuigen toegestaan zijn. Concreet betekent dit dat naast diesel en benzine ook schone alternatieven zoals groengas uit de binnenstad moeten verdwijnen. Taxiondernemers krijgen in 2025 met dit verbod te maken, maar zijn al in 2021 met groengas taxi’s niet meer welkom op schone taxistandplaatsen. Uit een rondgang van clean fuels leverancier PitPoint onder taxibedrijven die werkzaam zijn in Amsterdam is echter gebleken dat er voor tientallen miljoenen geïnvesteerd is in deze taxi’s.

Contractvervoer en straattaxi’s

In de afgelopen jaren is er wegens milieu- en bedrijfseconomische motieven door taxiondernemers veel geïnvesteerd in voertuigen op groengas. Uit een analyse van PitPoint blijkt dat er in Amsterdam momenteel 613 taxi’s op groengas rijden (zowel contractvervoer als straattaxi’s), welke ondanks het schone karakter van groengas voertuigen in 2025 aan de kant geschoven worden. Met een gemiddelde aanschafwaarde van €35.000 per groengas taxi betekent dit een totale investering van ruim 20 miljoen euro. De afschrijftermijn van een auto wisselt sterk binnen de verschillende taxibedrijven.

“Wij zijn verheugd met de ambitieuze plannen van de gemeente Amsterdam om de lucht schoner en gezonder te maken. Dat elektrische en waterstof voertuigen hier een belangrijke rol spelen is vanzelfsprekend. Echter, wij zien in de transitiefase naar elektrisch en waterstof een belangrijke rol weggelegd voor andere schone brandstoffen zoals groengas. Wij vinden dat de gemeente zich met de doelstellingen voor 2021 en 2025 teveel toespitst op één oplossing en daarbij te weinig oog heeft voor andere schone en duurzame brandstoffen”, aldus Marja Versleijen, Managing Director van PitPoint.

Tankstations

Naast de voertuigen zelf, zijn er in Amsterdam ook drie groengas tankstations binnen de uitstootvrije zone geopend. Hier is per tankstation €350.000,- aan besteed door exploitanten. De exploitatietijd van een dergelijk tankstation is 15 jaar, maar groengas taxi’s, bussen en vrachtverkeer mogen volgens het Actieplan Schone Lucht al over 6 jaar de binnenstad niet meer in. “Ook hier vinden we het jammer dat schone initiatieven van tafel geveegd worden”, zegt Marja Versleijen.

Omvang probleem veel groter

Behalve taxi’s zijn er meer partijen die met groengas voertuigen in Amsterdam rijden en in 2025 de binnenstad niet meer in mogen. Zo zijn er bijvoorbeeld veel bedrijven die groengas voertuigen bezitten. Ook zij worden door het Actieplan Schone Lucht van de gemeente geconfronteerd met het probleem van kapitaalvernietiging.