Autofabrikanten onder het vergrootglas

POLITIEK NIEUWS WEEK #16

26-04-2016

Terwijl de duurzame brandstoffen een gestage opmars doormaken, draaien de autofabrikanten die sjoemelden met uitstootcijfers miljardenverliezen. De politiek voert de druk op de emissietests maximaal op.

Debat dieselgate

Ruim een half dozijn moties werd vorige week aangenomen naar aanleiding van het debat over Dieselgate. Van links tot rechts zijn partijen getriggerd door de affaire met de sjoemelsoftware. De Kamer zoekt extra waarborgen om te voorkomen dat zulke grootschalige manipulatie met uitstootcijfers in de toekomst kan plaatsvinden. Zo hebben de Kamerleden Hoogland (PvdA) en Van Veldhoven (D66) afgedwongen dat het definitieve voorstel van het nieuwe Europese testsysteem vóór de besluitvorming in de EU door TNO gerecenseerd wordt. VVD-Kamerlid Visser wil voorstellen van het kabinet zien om tekortkomingen bij de handhaving bij fraude op te lossen. De ChristenUnie, bij monde van Carla Dik-Faber, vraagt terecht aandacht voor de uitstoot van CO2. Net als bij vervuilende stoffen als NOx en fijnstof wijken de praktijkprestaties van auto’s op het gebied van emissie van dat broeikasgas vaak sterk af van de fabriekstests. CDA’er Geurts en Van Veldhoven willen een second opinion op door buitenlandse keuringsinstanties goedgekeurde automodellen, aangezien de sjoemelsoftware daarlangs geglipt was.

Astronomisch

Het moge duidelijk zijn: de autofabrikanten liggen onder een vergrootglas. En terecht, want deze week werd bijvoorbeeld bekend dat ook Mitsubishi uitstootcijfers te rooskleurig heeft afgeschilderd. De maatschappelijke schade van het schandaal is astronomisch. Vijf Duitse automerken maakten bekend 630 duizend auto’s terug te roepen voor onderhoud. Volkswagen moest een voorziening treffen voor 15 miljard euro.

Stappen voorwaarts

Ondertussen is er ook goed nieuws. Nederland en Noorwegen blijken Europees koploper op het gebied van lage CO2- uitstoot door vervoer. In een rapport van de Kwink groep staat beschreven hoe we die positie hebben weten te verwerven – en hoe het de komende jaren verder moet. Want de plug-in hybrides rijden in de praktijk nog teveel benzine. Alles wordt in het werk gesteld om duurzaam meer gewicht in de schaal te laten leggen. Deze week werd bekend dat Fastned drie snellaadstations op NS-terreinen gaat plaatsen. Regeringspartij VVD ziet veel in waterstof als schone brandstof en vraagt aandacht voor de aanleg van tankstations aan minister Kamp. Ook hebben de liberalen aandacht voor LNG, dat met name in het vrachtverkeer en de binnenvaart voor schoner vervoer kan zorgen. Aandacht die PitPoint uiteraard allang voor de volle honderd procent heeft!

Plug-in hybride op groengas

Laten we hopen dat Kamp hard gaat lopen voor waterstof. Wellicht komt hij dan nog terug op zijn terughoudende reactie op de (aangenomen) motie-Vos, die wil dat vanaf 2025 alleen nog auto’s verkocht mogen worden die emissieloos kunnen rijden. Met een beetje inventiviteit zouden we best sneller kunnen. Denk bijvoorbeeld aan een plug-in hybride op groengas: grotere actieradius dan volledig elektrisch én zero emissie ineen. Dat zou weer een mooie stap vooruit zijn! PitPoint gaat op zoek naar autofabrikanten, milieuorganisaties en andere partners die deze uitdaging samen met ons aangaan.