België!

Politieke nieuwsflits #27

12-07-2016

Goed voetballen kunnen ze al, de Belgen. Deze week gebeurde er ook veel op het vlak van duurzame mobiliteit bij onze zuiderburen.

Propere auto’s

De Vlaamse minister Bart Tommelein meldde zich in het kamp van PitPoint door te pleiten voor ‘alleen maar propere auto’s’ in 2030. Daartoe moeten er 5000 laadpunten bijkomen evenals tankstations voor CNG. Het Vlaamse busbedrijf De Lijn heeft besloten diesel eruit te doen en vanaf 2019 alleen nog maar bussen te kopen die op schone brandstoffen rijden. Elektrisch voor in de stad, waterstof voor het regiovervoer. Wat opvalt is dat de Vlamingen vol inzetten op diverse schone brandstoffen.

Diversificatie

Dit strookt volledig met de visie van PitPoint. Diversificatie is de beste strategie om zo snel mogelijk over te stappen op schoon vervoer. Voor iedere mobiliteitsbehoefte is er een geschikte duurzame brandstof. Voor zwaar vrachtvervoer is bijvoorbeeld LNG (en dan zeker het duurzame bio-LNG) een goede optie. Op dat vlak boekten PitPoint en haar partners deze week een mooi resultaat in Brussel. Het LNG Motion project, een groots praktijkonderzoek naar LNG in het vrachtvervoer, werd deze week voorgedragen door de Europese Commissie voor een subsidie van bijna 27,8 miljoen euro. Eind juli horen we of het plan definitief wordt goedgekeurd.

Laaghangend fruit

LNG is trouwens ook zeer geschikt voor de binnenvaart. Ook in deze branche is er veel dadendrang, zo blijkt uit een petitie die deze week aan de Tweede Kamer werd aangeboden. Twee brancheverenigingen presenteerden een vergroeningsplan voor de maritieme maak-industrie en varend vervoer, als zijnde dé vergroener van Nederland. In hun rapport staan ideeën voor beleid dat Nederland grote stappen laat zetten in: klimaat-verbetering en luchtkwaliteit-verbetering. De CO2- uitstoot in de branche kan met 40 procent omlaag en de emissie van vervuilende stoffen zelfs met meer dan 80 procent. Mede door de overstap op LNG.

De initiatiefnemers stellen dat hun maatregelen “waarschijnlijk de goedkoopste manier is om het beoogde effect op milieuwinst te realiseren” en zijn hopen dat de politiek dit “laaghangend fruit zal plukken”. Reuzenstappen, die volgen op de aankondiging vorige week van minister Kamp (Economische Zaken) dat Nederland nauwer gaat samenwerken met Litouwen op het vlak van LNG.

Brandweerauto’s

In Den Haag bewijst staatssecretaris van Milieu Sharon Dijksma op de valreep van het reces nog eens dat het haar menens is met het stimuleren van duurzaam inkopen. Allereerst meldde ze, op vragen van de ChristenUnie, dat ze zich bemoeit met de aanbesteding van brandweerauto’s. Bij de aanbestedende dienst vroeg ze aandacht voor de milieuaspecten van de auto’s. De veiligheidsregio’s hebben aangegeven er serieus naar te kijken. Binnenkort volgt een gesprek met Natuur en Milieu. De deur voor schone brandstoffen staat dus op een kier.

Naming and faming

Ook berichtte Dijksma over het duurzaam inkoopbeleid van gemeenten en provincies. Dat mag volgens haar best wat minder vrijblijvend. Dijksma kiest voor de weg van naming and faming: gemeentes worden onderling vergeleken op het vlak van maatschappelijk verantwoord inkopen.

Dat past goed bij de tweede editie van het rapport Goed (aan) besteed, dat dit najaar verschijnt. In dit rapport van Natuur & Milieu en De Groene Zaak in samenwerking met PitPoint worden de aanbestedingen in het openbaar- en doelgroepenvervoer geanalyseerd. Maken gemeenten, provincies en regio’s hun groene ambities waar? Wij houden hen en u op de hoogte!