Bestuurders aan zet voor duurzaam inkopen

Politieke nieuwsflits #49

13-12-2016

De weg naar 100% schoon vervoer is een proces van de lange adem. De transitie gaat niet over een nacht ijs en kent vele uitdagingen. Gelukkig zijn er ook veel positieve ontwikkelingen te bespeuren. Neem het vorige week ondertekende Manifest Verantwoord Inkopen. 62 overheidsorganisaties en organisaties die publieke taken uitvoeren scharen zich achter het initiatief van staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur & Milieu). Met hun handtekening verplichten zij zich om werk te maken van het hanteren van scherpere eisen rondom hun inkoop, onder andere op het gebied van milieu. Dijksma sprak de ambitie uit dat “maatschappelijk verantwoord inkopen de norm moet worden”. En zo is het maar net. In haar toespraak belichtte ze ook de rol die bestuurders van overheden hebben in het inkoopproces: “belangrijke is dat we maatschappelijk verantwoord inkopen niet alleen bij de inkoper leggen. De hele organisatie moet aan de bak.”

Noord-Brabant geeft goede voorbeeld

In de praktijk is inderdaad vaak te danken aan daadkrachtige bestuurders die voor de troepen uit lopen op het gebied van duurzaam inkopen. Voor komend jaar hopen wij in ieder geval dat het manifest leidt tot concrete resultaten, waar onze directeur Erik Kemink vorige week in zijn persoonlijke blog over schreef. Dat het kan, laten de gemeenten Eindhoven en Helmond in ieder geval zien. Sinds afgelopen zondag wordt het OV in deze steden uitgevoerd door 43 elektrische stadsbussen. De regio heeft hiermee de beschikking over de grootste zero-emmissie busvloot in Nederland en Europa.

Doel versus middel

De Tweede Kamer debatteerde afgelopen week ook over Elektrisch Rijden. Veel partijen onderschrijven het idee dat EV de toekomst heeft, van links tot rechts. D66 en PvdA hebben zelfs een actieplan geschreven om EV in Nederland verder te stimuleren. Denk aan een minimum aantal laadpalen, lagere parkeertarieven en het bieden van meer zekerheid aan de consument over de batterij in de auto.

CDA-Kamerlid van Helvert vroeg zich tijdens het debat hardop af of er niet te veel wordt ingezet op laadpalen. Een terechte vraag. PitPoint kan er niet vaak genoeg op hameren: uiteindelijk staat het doel centraal: schoon vervoer. Elektrisch zal hier een enorme rol in spelen, maar waarom wachten totdat EV zich volledig heeft ontwikkeld? Groengas, waterstof en LNG moeten we niet uitsluiten. Hopelijk zal de Kamer binnenkort eens debatteren over Schoon Vervoer in plaats van louter elektrisch. Een kleine nieuwsjaarswens van PitPoint.

Want als Nederland in 2050 een CO2-arme energievoorziening moet hebben, zoals minister Kamp (EZ) tijdens de presentatie van de Energieagenda aangaf kunnen we alle oplossingen goed gebruiken. Juist ook vanwege de economische kansen die de energietransitie biedt. Op naar een nog schoner 2017!