Binnenkort rijdt u ook op koeienmest

14-12-2015

Het was de week van de waarheid afgelopen week in Parijs. Koortsachtig werd er door ambtenaren gewerkt aan een klimaatakkoord, dat bindende afspraken moest opleveren over het tegengaan van de opwarming van de aarde. Conceptteksten zweefden nog ergens tussen hoop en angst. Nu er een akkoord is, lijkt de consensus dat er sprake is van een historisch akkoord, dat over het hele belangenspectrum op steun kan rekenen.

De Nederlandse situatie

In Nederland zat de politiek gelukkig ook niet stil. GroenLinks voorman Jesse Klaver presenteerde in aanloop naar een debat over de Nederlandse inzet van de klimaattop met zijn PvdA collega Diederik Samsom een voorstel voor een klimaatwet. In deze wet zouden doelen voor CO2-uitstoot, energiebesparing en duurzame energie moeten worden vastgelegd.

Afgelopen maandag maakte Klaver tevens zijn opwachting in het tv-programma De Wereld Draait Door waarin hij waarschuwde voor de relatie tussen vleesconsumptie en milieuschade. Hoe men ook over dit onderwerp denkt, de grootte van de Nederlandse veestapel zal op korte termijn waarschijnlijk niet teruggedrongen worden. Sterker, volgens het CBS komen er, bijvoorbeeld door aanpassingen in het zuivelbeleid en verruimingen van de melkquota, steeds meer koeien bij.

Bedreiging als kans

Daarom is het ook prijzenswaardig dat minister Kamp van Economische Zaken niet alleen bedreigingen ziet, maar ook kansen. De komende tijd gaat hij boeren middels een innovatieregeling stimuleren om koeienmest om te zetten in Groengas. Dit gebeurt middels ‘monovergisters’.  In plaats van schadelijke uitstoot wordt de mest het aardgasnetwerk opgebracht en draagt het bij aan onze energievoorziening.

Wetenschappers die in augustus het kabinet opriepen om niet in beroep te gaan inzake de ‘klimaatzaak’ van Urgenda, wijzen op mestvergisting als een concrete maatregel die bij zou dragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het bereiken van onze duurzaamheidsdoelen zoals geformuleerd in het Energieakkoord.

Uw auto op koeienmest

Als bouwer van het tankstation van de toekomst volgt PitPoint dergelijke ontwikkelingen met bovengemiddelde interesse. Bedreigingen zijn er zeker, maar laten we ook vooral kijken hoe deze omgezet kunnen worden in kansen. Wie weet rijdt u op korte termijn in een auto die u van A naar B brengt dankzij koeienmest. En zo transformeren koeien van een biefstuk tot innovatieve koplopers, die boeren, politiek en consumenten kunnen verenigen in een gedeeld streven om de wereld een beetje schoner achter te laten. Een historisch klimaatakkoord of niet, laten we in Nederland alvast het goede voorbeeld geven!