Bouw LNG-tankstation in Rekkem gaat van start

Eerste Belgische PitPoint.LNG-tankstation opent in april; partners nemen het voortouw bij keuze voor schoner transport

7-02-2019

De werkzaamheden aan het eerste Belgische LNG-tankstation van PitPoint.LNG zijn gestart. Het nieuwe LNG-tankstation opent in april 2019 bij het bestaande Total-tankstation aan het transportcentrum LAR Menen (Rekkem), vlakbij de Franse grens. Het LNG-tankstation komt tot stand dankzij de ketensamenwerking van zowel aanbieders als gebruikers van LNG, dat het zogeheten kip-en-ei-probleem oplost, wat vaak de doorbraak van een alternatieve, schonere brandstof belemmert.

LNG is schoner en goedkoper dan diesel

LNG (vloeibaar aardgas) is een schoner brandstofalternatief voor vrachtverkeer. Rijden op LNG leidt tot minder uitstoot van schadelijke stoffen, minder geluidsoverlast en is voordeliger dan diesel. Transporteurs die bij het nieuwe tankstation tanken, hebben daarbij het extra voordeel dat de accijnzen op LNG lager zijn dan in Nederland en omliggende landen. Bij vervoer in Duitsland profiteren transporteurs bovendien van de Duitse Maut-vrijstelling die sinds 1 januari 2019 geldt voor vrachtwagens op LNG en CNG.

Schakel in een internationaal dekkend LNG-netwerk

Het LNG-tankstation in Rekkem is het eerste in België en zo ondertussen het vijfde LNG-tankstation dat PitPoint.LNG opent. Na de realisatie van vier LNG-locaties op logistieke knooppunten in Nederland, zet PitPoint.LNG nu een concrete stap op weg naar de realisatie van een internationaal dekkend netwerk in Noordwest-Europa.

Belgische transporteurs kiezen steeds vaker voor LNG

Partners van PitPoint.LNG zijn, als voorbereiding op de opening van de Belgische locatie, al eerder overgestapt op LNG. Steve Taets, Procurement Manager Benelux bij Primagaz, kijkt uit naar de opening van het nieuwe LNG-tankstation: “Als propaanspecialist transporteren wij in toenemende mate op LNG. Wij werken voor het vervoer samen met transporteurs, die bewust ook kiezen om in LNG-trucks te investeren. Wij leggen dat niet op, maar verlangen wel van onze samenwerkende transporteurs dat zij zich maximaal inzetten voor een duurzaam en schoon transport. Automatisch komen zijn dan steeds vaker bij LNG uit. Ook aan de aanbodzijde werken we actief met verschillende partijen samen, om nieuwe tankstations voor schonere brandstof op te leveren. Zo dragen we graag bij aan de versterking van het LNG-netwerk in België en Europa.”

Naast Primagaz Benelux, stimuleert ook Prima LNG, dat actief is in inkoop en distributie van LNG, samenwerkende transporteurs om te kiezen voor het schonere alternatief voor diesel. Peter Frühwirth, Finance & Operations Director van Prima LNG: “Wij beleveren LNG in Europa met LNG-trucks. Wij stellen het als voorwaarde aan onze transporteurs dat de trekkers op LNG rijden. Het is inmiddels niet alleen een schoner alternatief voor diesel, maar ook in bedrijfseconomisch opzicht een goede keuze. Daarbij bieden gekende merken zoals o.a. Volvo, Scania en Iveco LNG-trucks met veel vermogen en een grote actieradius. In België hebben transporteurs ook nog het accijnsvoordeel. Het nieuwe LNG-tankstation in België maakt LNG extra interessant voor transporteurs en je ziet dat het ook hier, na Nederland, opkomt als alternatief voor diesel.”

Ketensamenwerking helpt bij realisatie internationaal netwerk

PitPoint.LNG werkt bij zijn ambitie om de transportsector internationaal verder te vergroenen nauw samen met truckfabrikanten, transporteurs, overheden en andere partijen in de brandstofketen. “Wij willen met z’n allen richting schoon vervoer, maar kunnen dit niet alleen bereiken”, zegt Koen Martens, Sales Manager België van PitPoint.LNG. “Enkel door samenwerking in de hele keten kunnen wij dit mogelijk maken. De realisatie van het nieuwe LNG-tankstation In België is een mooi voorbeeld daarvan. PitPoint.LNG bouwt en exploiteert het LNG-tankstation in Rekkem onder de luifel van Total. Total faciliteert de locatie, Prima LNG levert LNG aan het tankstation, trucks van Prima LNG en Primagaz tanken bij PitPoint.LNG-locaties. Dankzij ieders aandeel in de samenwerking bouwen we gezamenlijk aan de internationale uitbreiding van het netwerk van LNG-tankstations. Daarmee zijn we het eerder vermelde kip-en-ei-probleem voor en versterken vraag en aanbod elkaar. Hierdoor wordt ook voor andere transporteurs duidelijk dat LNG een schoner, logisch en praktisch alternatief is.”

Over PitPoint.LNG

PitPoint.LNG is een joint venture van PitPoint clean fuels (onderdeel van Total) en Primagaz Nederland BV (onderdeel SHV Energy). PitPoint.LNG richt zich op de realisatie en exploitatie van LNG-infrastructuur voor de automotive- en maritieme-sector.

In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.