Circulaire toekomstmuziek

POLITIEKE NIEUWSFLITS #31

8-08-2016

Boeiend rapport van ABN Amro en de social enterprise Circle Economy over de veranderend consumptiegedrag van automobilisten. Mensen gaan de auto steeds minder als een bezit en steeds meer als een dienst zien. Het eigendom verliest terrein ten opzichte van mate voor autodelen en kortlopende leaseconstructies. Dat biedt consumenten ‘zorgeloze toegang’ tot nieuwe technologie en meer maatwerk voor hun mobiliteitsbehoefte.

Mooi allemaal, maar gevolg hiervan is dat auto’s steeds intensiever gebruikt worden en dus ook een kortere levensduur zullen krijgen. Auto’s staan traditiegetrouw 95% van de tijd op de parkeerplaats en gaan bijna 10 jaar mee. Met het nieuwe consumptiegedrag zijn ze tot wel 34% van de tijd en route. Het laat zich raden wat dit met de levensduur doet.

De industrie moet hierop inspelen door meer ‘circulair’ te ontwikkelen. Auto’s zullen vaker upgrades moeten krijgen, onderdelen moeten duurzamer en hernieuwbaar geproduceerd worden. PitPoint ziet deze ontwikkeling ook scherp op de markt afkomen. Bij iedere vervoersbehoefte past een optimale brandstof – en in de moderne tijd is er ook altijd een optimale duurzame brandstof. Wat voor onderdelen en technologie geldt, geldt ook voor brandstoffen: die moeten gaandeweg meer hernieuwbaar zijn. Vandaar dat afvalverwerker Meerlanden bijvoorbeeld groengas wint uit GFT- afval voor de eigen bedrijfswagens. PitPoint is klaar voor de circulaire economie.

Circulair Enschede

De circulaire economie maakt ook een opmars door in bestuurlijk Nederland. Opsteker van de week is wat dat betreft voor de Enschedese wethouder Eelco Eerenberg. Zijn gemeente start met de aanbesteding van koffie en thee en zal daarbij duurzaamheid voorop stellen. Enschede wil zelfs ‘koploper van Nederland’ worden op dat vlak.

Over hoe dat te realiseren, treedt Eerenberg in oktober in gesprek met ondernemers. Een verstandige aanpak, want duurzaam aanbesteden is vaak pionierswerk en daarbij moet je putten uit de kennis en ervaring van alle partijen. Duurzaam inkopen – systematisch kiezen voor de minst milieubelastende producten – is al lastig genoeg. Maar circulair inkopen – waarbij al bij het ontwerp van producten nagedacht is over hoe de afvalstromen weer hergebruikt kunnen worden – is nog een stapje hoger.

PitPoint hoopt dat Enschede in de toekomst ook bij de aanbesteding van vervoer kiest voor deze aanpak. Dan komen we zeker langs om onze ervaringen met de Tukkers te delen.

Groene belastingen

Het Planbureau voor de Leefomgeving doet een duit in het zakje van de beleidsopties voor een nieuw kabinet. Vergroening van belastingen blijkt te werken op het vlak van verkeer en vervoer. Zo is Nederland koploper in Europa op het vlak van duurzame nieuwaankopen.

Belangrijkste reden hiervoor is dat de aanschafbelasting voor dieselauto’s hoger is dan voor schonere voertuigen. Dat leidt ertoe dat hier relatief weinig nieuwe diesels gekocht worden. De vrijstelling van aanschafbelasting voor elektrische auto’s heeft tot een grote groei in het aantal hybride en elektrische voertuigen geleid.

Dit geeft de burger moed. Een nieuw kabinet kan de fiscale bevoordeling van de aanschaf van auto’s op schone brandstoffen vergroten en zo de omslag naar 100% duurzaam vervoer in 2030 bespoedigen.