Bewondering en verwondering

Column Erik Kemink week #15

18-04-2016

Elke maand hebben we met alle medewerkers een moment om elkaar bij te praten over de ontwikkelingen in de markt , trends en de resultaten. Ook is er altijd ruimte voor presentaties van medewerkers of een van onze stakeholders. Mede daarom is dit een maandelijks hoogtepunt voor mij.

Vol bewondering heb ik aflopen meeting geluisterd naar de prestaties van het Forze H2 team die op een enthousiaste manier de bakens voor schone brandstoffen verzetten door met de eerste raceauto op waterstof deel te gaan nemen in een race tegen auto’s op fossiele brandstoffen. Wij ondersteunen het team dan ook graag met bijvoorbeeld onze innovatieve kennis op het gebied van waterstof .

Ik was blij verrast dat er de afgelopen weken veel te doen was rondom de Energievisie van de PvdA die de ambitie uitsprak dat er in 2025 alleen nog maar elektrische auto’s verkocht mochten worden. In eerdere politieke blogs heeft PitPoint dit voorstel uitgebreid besproken.

Het is prijzenswaardig dat politici visies neer durven te leggen en hun nek uitsteken. Schone lucht en een gezonde leefomgeving zijn immers gedeelde belangen. Zowel beleidsmakers, bedrijven als consumenten spelen hierin een belangrijke rol.

Voor PitPoint is het doel helder: schoon vervoer in 2030. En welk middel daar het beste toe is? Ik moet u helaas uit de droom helpen: PitPoint heeft dit antwoord niet paraat. Wij hebben bewust gekozen voor het aanbieden van diverse schone brandstoffen omdat wij geloven dat de transitie naar duurzaamheid gebaat is bij een breed pallet aan mogelijkheden.

Het gevaar is namelijk dat een eenzijdige focus op bijvoorbeeld elektrisch remmend werkt. Met als onbedoeld gevolg dat de transitie naar schoon vervoer langer gaat duren. Het is namelijk geen onrealistisch scenario dat voor de verschillende ‘marktsegmenten’ verschillende schone brandstoffen zich ontwikkelen als duurzame koploper. Waarom dus blindstaren op 1 schone brandstof? De verwondering hierover overheerst bij mij.

Het staat buiten kijf dat elektrisch op de markt voor personenauto’s een belangrijke rol speelt. Echter, de markt laat zien dat Groengas (CNG) een serieus alternatief is voor bestelauto’s, vuilniswagens en taxi’s. Op het gebied van de scheepvaart of het zwaar wegverkeer is elektrisch vooralsnog geen optie en zien we een sterke ontwikkeling van alternatieven als LNG. Gezien het voorbeeld van de ForzeH2 team kunnen we ook de nodige ontwikkelingen verwachten van Waterstof.

Wat vaststaat is dat er enorm veel moet gebeuren. PitPoint wil zich in ieder geval graag mengen in de discussie rondom duurzame mobiliteit. Dat doen wij in gesprekken met onze stakeholders; ministeries, Kamerleden, natuur-en milieuorganisaties en concullega’s uit de automotive-industrie.

Het Energieakkoord en de Urgenda-zaak, dieselgate, het Klimaatakkoord van Parijs: de ogen van de samenleving zijn immers op ons gericht. Wij nemen graag de handschoen op om de urgentie te verhogen. Schoon vervoer in 2030 mag namelijk niet alleen onze ambitie zijn, het voelt ook als een maatschappelijke plicht. We hebben de kans om met z’n allen dit land is schoner te maken. Laten we dit doel dan ook centraal stellen en de juiste middelen gaandeweg benutten.

Erik Kemink is directeur van PitPoint clean fuels, voorheen bekend als CNG Net en LNG24. Erik geeft sinds 2008 met veel plezier leiding aan deze oud-werkmaatschappijen van Ballast Nedam. Hij werkte tussen 2002 en 2008 in verschillende functies voor Ballast Nedam en The Netherlands Water Partnership en studeerde Civiele Techniek in Delft. Hij is getrouwd en is vader van 4 jonge kinderen. Met PitPoint gaat Erik voor 100% schoon vervoer in 2030, “een ambitieuze doelstelling maar wij zijn er van overtuigd dat het mogelijk is en doen er alles aan de overgang naar schone brandstoffen te faciliteren.” @ErikKemink