Deense delegatie benieuwd naar varen op CNG

8-09-2016

Eind augustus kreeg een delegatie van het energieneutrale Deense eiland Samsø een inkijkje in het nieuwe CNG-vulstation voor de Texelse veerbootdienst TESO. PitPoint was daar, als leverancier van kennis en tankmogelijkheden, vanzelfsprekend bij aanwezig.

CNG (Compressed Natural Gas ofwel aardgas onder druk) is een schone brandstof. PitPoint werkt hard om deze en andere alternatieve brandstoffen beschikbaar te maken voor het auto- en scheepvaartverkeer via inmiddels al zo’n honderd tankstations. Voor TESO verrichtte PitPoint een haalbaarheidsonderzoek voor de nieuwe veerboot Texelstroom waarbij diesel, LNG en CNG werden vergeleken. Conclusie was dat CNG (en mogelijk in de toekomst een biogas-variant) de beste optie is om TESO te ‘vergroenen’.

Haalbaarheidsstudie naar schone brandstoffen

PitPoint, Gasunie, Umoe Advanced Composites uit Noorwegen en een delegatie uit Denemarken van het energieneutrale eiland Samsø kwamen op Texel bij elkaar om hun kennis over CNG en biogas uit te wisselen. TESO’s schip de Texelstroom wordt niet de eerste, maar is binnenkort wel de enige veerboot ter wereld die op het relatief duurzame en zeer schone CNG zal varen. “TESO wil op termijn af van zwarte rook bij haar schepen en begint met de Texelstroom”, vertelt Erik Büthker van PitPoint Clean Fuels. “Wij hebben hiervoor een haalbaarheidsstudie gedaan naar mogelijke brandstoffen en CNG kwam hierbij als beste uit de bus.”

Gastransport via leiding, niet via tankwagens

PitPoint zorgde in dit traject voor de volledige engineering, bouw en exploitatie van het CNG-bunkerstation dat op Texel zorgvuldig in het landschap werd ingepast. De aanvoer van gas geschiedt via een zeven kilometer lange ondergrondse gasleiding waardoor er geen tankwagens nodig zijn om de brandstof naar het eiland te brengen. “Met name het feit dat CNG getransporteerd kan worden door het bestaande gasnet biedt grote economische voordelen”, aldus Büthker. Het is de bedoeling dat de Texelstroom, die op dit CNG kan varen, uiteindelijk ’s nachts wordt bijgetankt gedurende vijf uur.

“Voor ons is dit bekend terrein”, aldus Büthker. “Eerder zorgden we dat rondvaartboten  in Amsterdam en auto’s, bussen en taxibusjes de overstap naar deze schone brandstof konden maken. Met name het feit dat CNG getransporteerd kan worden door het gasnet biedt economische en logistieke voordelen: de tankstations of vaartuigen hoeven niet met vrachtwagens te worden bevoorraad. Daarnaast monitoren wij alle tankstations online en dat 24/7. Onverhoopte storingen kunnen we hierdoor voorkomen of heel snel verhelpen.”

Internationale samenwerking

Veiligheid staat niet alleen voorop bij PitPoint, maar ook bij alle partners in de samenwerking rondom de ‘Texelstroom’. Ole Martin Olsen van het Noorse bedrijf Umoe Advanced Composites is trots dat zijn onderneming werd gekozen om de gascontainers te leveren. “Het veiligheidsaspect is bij de gekozen containers en vulstations van doorslaggevend belang geweest.”

Het kan straks nog groener

Zeer gunstig is de mogelijkheid die CNG biedt om in een later stadium, zonder technische aanpassingen, over te schakelen op het nóg schonere Groengas. Bouke van der Velde van Gasunie vertelde de delegatie over de mogelijkheden van dit gas dat ook wel biogas of biomethaan wordt genoemd. “200 hectare grasland op Texel met een opbrengst van 8.500 ton gras kan straks zorgen voor ongeveer 1.000.000 kubieke meter biogas op jaarbasis. Daarmee kan de nieuwe veerboot Texelstroom varen en blijft er nog 5 tot 8 procent van de Texelse behoefte aan gas over.”