Diesel schaadt gezondheid

reinigingsmedewerkers

24-03-2016

Mensen die jarenlang werkten in dieselrook gaan vaker dood door longkanker dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit een conceptrapport van de Gezondheidsraad dat in handen is van de NOS. Uit het rapport blijkt dat een leven lang werken in een grote hoeveelheid dieselrook leidt tot zeven extra doden op honderd werknemers. Het rapport baseert zich op studies naar de gezondheidseffecten van oudere dieselmotoren. Over dieselmotoren die recentelijk op de markt zijn gekomen, zijn geen cijfers bekend.

Ongeveer 600.000 tot 800.000 mensen werken met enige regelmaat in de uitlaatgassen van dieselmotoren. Het gaat onder andere om personeel van afvalinzamelvoertuigen. Bij deze activiteit is aangetoond dat de blootstelling aan dieselmotoremissie (DME) hoger is dan de achtergrondconcentratie ter plaatse.

Acuut en chronisch gevaar

Blootstelling aan DME kan leiden tot acute effecten en tot effecten die pas optreden na jarenlange blootstelling, zo schrijven de vakbonden. In een drukke straat merk je de irriterende eigenschappen van de DME direct. Veel mensen hebben dan last van de acute effecten: stank, geïrriteerde ogen en luchtwegen, hoofdpijn, vermoeidheid en misselijkheid. Deze acute effecten hebben nog een enigszins waarschuwend karakter, verraderlijker zijn de effecten die op lange termijn optreden omdat hier het waarschuwend karakter ontbreekt. We hebben het dan over een verhoogde kans op long- en blaaskanker. Bovendien vergroot blootstelling aan DME de kans op hart- en vaatziekten en op de ontwikkeling van allergieën en andere chronische aandoeningen aan de luchtwegen.

Volstrekt onnodig want de alternatieven zijn er

Bij de afvalinzameling (en bij nog veel meer vervoersactiviteiten) kan aan de uitstoot van kankerverwekkende stoffen direct een einde worden gemaakt. Door de inzet van de ruim beschikbare alternatieve brandstoffen zoals Groengas (CNG), LNG en Elektriciteit. De PvdA presenteerde op 16 maart een nieuw plan dat erin voorziet dat er binnen veertien jaar geen nieuwe benzine- en dieselauto’s meer worden verkocht.

INSCHRIJVEN PIPOINT POST

Dit bericht is onderdeel van de nieuwsbrief ‘Pitpoint Post – Afval & Recycling’. Meld u ook aan en blijf op de hoogte!

Aanmelden Pitpoint post